Planning en aanpak

Planning en aanpak

De werkzaamheden aan rivieren en kanalen in Oost-Nederland vinden het hele jaar door plaats. Naast geplande (onderhoud)werkzaamheden, zijn er ook eenmalige of meer incidentele werkzaamheden.

Aanpak regulier onderhoud vaarwegen Oost-Nederland

Binnen Oost-Nederland was het onderhoud de afgelopen jaren integraal per gebied onderverdeeld. Vanaf 2021 werken we met contracten voor het hele gebied, verdeeld per werksoort en ondergebracht in verschillende prestatiecontracten:

Vanaf medio augustus zijn onze opdrachtnemers Heijmans (perceel 1) en Strukton (perceel 2) gestart met het onderhoud aan de Vaarwegen. Het prestatiecontract Kunstwerken start naar verwachting in juli 2022.