Projecten

Projecten

Naast het reguliere onderhoud voert Rijkswaterstaat ook regelmatig kleine beheer- en onderhoudsprojecten uit aan de rivieren en kanalen. Dit zijn werkzaamheden op een specifieke locatie met een relatief korte doorlooptijd.

Het te onderhouden gebied in Gelderland en Overijssel bestaat uit:

Overzicht projecten

De komende periode voeren we de volgende projecten uit:

Groot onderhoud kademuur Zwartsluis

De kademuur in Zwartsluis, gebouwd in de 19e eeuw, is aan groot onderhoud toe. In december 2020 is Rijkswaterstaat met de omgeving in gesprek gegaan. Uit dit gesprek bleek dat de gemeente Zwartewaterland en de omgeving de historische waarde van de kademuur willen behouden. Om zowel het uiterlijk van de kademuur intact te houden en de levensduur te verlengen, is besloten om een stalen damwand te plaatsen en vervolgens betonnen schotten hier overheen te plaatsen.

Het definitieve ontwerp dat er nu ligt, sluit aan op alle wensen en eisen vanuit Rijkswaterstaat en de omgeving. Op dit moment worden de vergunningen hiervoor aangevraagd. De werkzaamheden gaan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 van start.

Onderhoud Middachterbrug

De Middachterbrug, onderdeel van de A348, is in eigendom van Rijkswaterstaat en is aan onderhoud toe. Zo heeft de brug in totaal 8 opleggers, waarvan 1 aan vervanging toe is omdat deze kapot is. Tegelijkertijd voert Rijkswaterstaat een technische ingreep uit aan de ankers van de landhoofden.

De Middachterbrug wordt daarnaast meegenomen in het groot onderhoud van de A348 door de provincie Gelderland. Het groot onderhoud van de Middachterbrug stond voor 2024 op de planning, maar wordt momenteel uitgevoerd door de provincie. Zo komt er onder meer nieuw asfalt op de weg. Ook vervangen we de voegovergangen (in plaats van ze alleen te conserveren), omdat de omgeving hier veel geluidshinder van ondervindt. Door ze te vervangen neemt de provincie dit probleem weg. Het groot onderhoud van de Middachterbrug is de laatste brug binnen het prestatiecontract IJssel-Twentekanalen. In totaal zijn binnen dit contract 30 bruggen onderhouden en gerenoveerd.

Andere projecten

Andere projecten op de rivieren en kanalen in Oost-Nederland zijn:

Aanleg overnachtingshaven Spijk

Tussen de Duitse grens en Tiel is er een tekort aan overnachtingsplaatsen. Daarom moderniseerden we in 2017 de bestaande overnachtingshaven Lobith. Ook leggen we de komende jaren een nieuwe overnachtingshaven aan in de Bijenwaard bij Spijk. Omdat schippers zich hierdoor beter aan de wettelijke vaar- en rusttijden kunnen houden, zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer. Samen bieden deze havens 70 ligplaatsen voor de binnenvaart, waarvan circa 50 in de nieuwe haven bij Spijk.

Projectpagina Boven-Rijn: aanleg overnachtingshaven Spijk

Verruiming Twentekanalen fase 2

De Twentekanalen zijn een belangrijke logistieke schakel voor het vervoer van goederen over water naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. Het transport over de Twentekanalen neemt de komende jaren toe. Door het kanaal te verruimen kunnen grotere en zwaarder beladen schepen straks vlotter en veiliger varen op de Twentekanalen. De havens zijn door de verruiming beter bereikbaar. Dit is een stimulans voor de regionale economie en werkgelegenheid. In de tweede fase van de verruiming van de Twentekanalen pakken we de stukken tussen de IJssel en sluis Eefde, tussen Delden en Enschede en de zijtak richting Almelo aan.

Projectpagina Twentekanalen: verruimen vaarweg

Groot onderhoud en renovatie sluizen Heumen en Weurt

De sluizen Heumen en Weurt dateren van 1927. Een aantal onderdelen heeft het einde van de technische levensduur bereikt. De laatste grote onderhoudswerkzaamheden zijn in 2008 uitgevoerd. Daarom krijgen de sluizen momenteel een stevige onderhoudsbeurt. Zo zorgen we ervoor dat ze voor de komende jaren weer beschikbaar en veilig zijn.

Projectpagina Maas-Waalkanaal: onderhoud sluizen Heumen en Weurt

Projecten nieuwe prestatiecontracten

Vanaf 2021 voert Rijkswaterstaat binnen het prestatiecontract Vaarwegen, naast het reguliere onderhoud, de volgende activiteiten uit:

  • Vaarwegmeubilair: we inspecteren de toestand van het vaarwegmeubilair (borden, verlichting en elektrische installaties) en vervangen het vaarwegmeubilair dat in slechte staat is.
  • Publieksvoorzieningen: we controleren de toestand van onder andere informatieborden, hekken, leuningen, banken en prullenbakken en vervangen voorzieningen die in slechte staat verkeren.
  • Paden: we voeren inspecties uit naar de toestand van fiets-, voet- en inspectiepaden en herstellen bermen en paden die in slechte staat verkeren.