Maas: gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Maas: gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Waarom

  • Het gebied is onvoldoende beschermd tegen waterstanden die eens in de 250 jaar voorkomen.
  • De waterstanden bij hoogwater moeten 35 cm omlaag.
  • Er komt ruimte voor 340 ha nieuwe natuur en nieuwe economische ontwikkelingen.
  • Zo ontwikkelen we Wanssum tot een leefbaarder gebied.

Meer doelen en resultaten

Hoe

het water bij hoge waterstanden toegang geven tot de Oude Maasarm, graven hoogwatergeulen, aanleggen nieuwe rondweg, aanleggen bruggen en fietsbrug

Heb ik last van de werkzaamheden?

Bekijk de website van de aannemer voor actuele omleidingsroutes en mogelijke hinder.

Wanneer

Gereed: eind 2020

Meer over de planning en aanpak

Bekijk de website Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum voor de actuele planning.

Deze planning is onder voorbehoud.