Rijkswaterstaat 225 jaar

In 2023 bestond Rijkswaterstaat 225 jaar. En daar zijn we trots op! In dat jaar keken we terug én vooruit. En we deelden mooie verhalen uit onze rijke geschiedenis.

Sinds 1798 is ons land onherkenbaar veranderd. Samen met partners bouwden we wereldwonderen en één van de veiligste rivierdelta’s ter wereld. We realiseerden een wijdvertakt wegennetwerk en zetten ons in voor een duurzame leefomgeving. Tot op de dag van vandaag werken we aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Maar we zijn nooit klaar.

Alle wegen klaarmaken voor de toekomst

Ons werk is om vooruit te kijken. Uitdagingen als klimaatverandering, mobiliteits-en milieuvraagstukken vragen om nieuwe oplossingen. We moeten ons rijkswegennet en ons vaarwegennet klaar maken voor de toekomst. Daarom gebruikten we dit jubileumjaar niet alleen om terug te kijken, maar vooral om vooruit te kijken.

Feestelijk jubileum 24 mei 2023

Ons werk begon in 1798 met het vinden van oplossingen tegen de rivieroverstromingen. Daarom vierden we op 24 mei 2023 225 jaar Rijkswaterstaat met een feestelijke jubileumceremonie. Lees meer over onze historie en beluister de podcast Al 225 jaar Rijkswaterstaat! Maar hoe begon het eigenlijk?

Verhalen delen

Een jaar lang deelden we mooie verhalen. Verhalen die laten zien hoe Rijkswaterstaat werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Toen, nu en in de toekomst.

POLYGOONSTEM: De vlakke rivierbodem was ontstaan door de geulen met een bulldozer te dichten. (Tekeningen en zwart-witfoto's van onder andere bruggen maken plaats voor beelden in kleur. Het logo van 225 jaar Rijkswaterstaat. Voice-over:) VROLIJKE MUZIEK VOICE-OVER: In de afgelopen 225 jaar is ons land onherkenbaar veranderd. (Een man loopt bij de Maeslantkering.) We bouwden wereldwonderen. (Verschillende Deltawerken vanuit de lucht.) En een van de veiligste rivierdelta's ter wereld. We realiseerden een wijdvertakt wegennetwerk. En maken ons sterk voor een duurzame leefomgeving. Maar we zijn nooit klaar. Ons werk is om vooruit te kijken, zodat we ook morgen droge voeten houden, vlot en veilig kunnen reizen en blijven genieten van onze prachtige natuur. Daarom trekken we het land in om te vieren wat er in de afgelopen 225 jaar is bereikt, maar vooral om te werken aan de uitdagingen van morgen. (Uit een pijp stroomt zand.) Een jaar lang delen we onze kennis, expertise en verhalen in een estafette door Nederland en met vijf kennisfestivals. (Een kaart van Nederland met de estafetteroute.) Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Toen, nu en in de toekomst. Doe je mee? Deel jouw verhaal met #Rijkswaterstaat225jaar en bekijk alle jubileumactiviteiten op onze website. Samen geven we Nederland vorm. Dat is Rijkswaterstaat, al 225 jaar. (Het logo van 225 jaar Rijkswaterstaat, Nederland vormgeven voor de toekomst. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Doe je mee? Kijk op www.rws.nl/225jaar. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2023.) LEVENDIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO

Onderliggende pagina