Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat start aanbesteding renovatie Noordtunnel (A15)

Gepubliceerd op: 16 mei 2024, 11.53 uur - Laatste update: 10 juni 2024, 07.07 uur

Rijkswaterstaat heeft op 16 mei 2024 de aanbesteding voor de renovatie van de Noordtunnel in de A15 gepubliceerd. De tunnel is ruim 30 jaar oud. De technische installaties worden vervangen en het beton, asfalt en de hittewerende bekleding krijgen een upgrade.

Ook het instandhouden tijdens de uitvoering en het onderhoud van de Noordtunnel tot 2039 valt binnen de opdracht. De start van de werkzaamheden staat vooralsnog gepland vanaf eind 2026.

Over de Noordtunnel

In de jaren 1970 werd het steeds drukker op de snelweg A15 en ontstonden er dagelijks files. Dit kwam, omdat de brug over de rivier de Noord bij Alblasserdam de enige verbinding was. Omdat de roep om een nieuwe verbinding steeds luider werd, koos Rijkswaterstaat voor de bouw van deze tunnel.

De Noordtunnel bestaat uit 2 verkeersbuizen met elk 3 rijstroken en is begin 1992 in gebruik genomen.

Grote opknapbeurt voor meerdere tunnels in Zuid-Holland

Veel tunnels, viaducten en bruggen in Nederland zijn aan vervanging toe. Als onderdeel van het landelijke programma Vervanging en renovatie gaat Rijkswaterstaat de komende jaren in Zuid-Holland meerdere tunnels renoveren.

Binnen Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland zorgen we ervoor dat de Noordtunnel, Drechttunnel, Beneluxtunnel, Tweede Heinenoordtunnel, Sijtwendetunnel, Thomassentunnel en de Botlektunnel ook in de toekomst veilig en bereikbaar blijven.

Leren van tunnel naar tunnel

De renovatie van de Heinenoordtunnel is bijna afgerond. Nu volgen nog 7 tunnels die in een zogenoemde portfolioaanpak worden uitgevraagd. De portfolioaanpak is een nieuwe manier van samenwerken tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen die bijdraagt aan meer continuïteit en innovatie. Met deze aanpak zetten we de beschikbare capaciteit en kennis bij zowel Rijkswaterstaat als marktpartijen optimaal in.

Ook maakt het mogelijk om over de projecten heen leerervaringen op te doen en deze toe te passen bij volgende (tunnel)renovaties. Ervaringen bij de bijna afgeronde renovatie van de Heinenoordtunnel (A29) worden zo bijvoorbeeld meegenomen bij de tunnelrenovaties die volgen.

Het eerste portfolio bestaat uit de renovatie van de Noordtunnel, met een vervolgopdracht voor de Beneluxtunnel en de Tweede Heinenoordtunnel. Rijkswaterstaat besteedt de 2 vervolgopdrachten aan via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Dit gebeurt binnen 3 jaar na aanbesteding van de eerste opdracht van het portfolio.

Doorgrondingsfase toegevoegd na aanbestedingsproces

Vervangingen en renovaties zijn minder voorspelbaar en vragen mede daardoor om een andere aanpak dan aanlegprojecten en regulier vast onderhoud.

Naar aanleiding van de marktconsultaties is ervoor gekozen om een doorgrondingsfase toe te voegen na het aanbestedingsproces. In deze fase kunnen de renovatie-uitdagingen door de definitief geselecteerde aannemer grondiger worden uitgezocht.

Planning renovatie Noordtunnel

Geïnteresseerde aannemers (of aannemercombinaties) kunnen zich tot en met 17 juni 2024 aanmelden voor de aanbesteding. Na sluiting van de aanmeldingstermijn worden maximaal 3 partijen geselecteerd waarmee de dialoogfase wordt gestart.

De maximaal 3 geselecteerde partijen worden gevraagd een plan van aanpak te maken voor de doorgrondingsfase. Het selectieproces van de partijen ronden we eind zomer 2024 af. De dialoogfase gaat na de zomer van start en duurt tot einde 2024. Het contract wordt naar verwachting in april 2025 gegund, waarna de doorgrondingsfase begint.

Op de website Tenderned vindt u meer informatie over de aanbesteding.