Nieuwsfeed

Terugblik hoogwater januari 2024 en situatie Bosscherveld

Gepubliceerd op: 3 januari 2024, 18.15 uur - Laatste update: 16 januari 2024, 15.32 uur

Januari 2024 is nat begonnen. Het water in de rivieren Maas en Rijn en het IJsselmeer en Markermeer stond hoog. In deze nieuwsfeed hielden we u op de hoogte van de maatregelen die we namen, het verloop van de waterstanden en de situatie bij de overlaatdam bij Bosscherveld.

 • Waterstanden dalen en nooddam Bosscherveld succesvol gedicht

  Update: 17.06

  De waterstanden in de rivieren en op de meren blijven dalen, waardoor sinds 9 januari 2024 de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO) is afgeschaald. Ondanks de extreme neerslag en het hoogwater van de afgelopen periode waren er geen grootschalige overstromingen, dankzij intensieve samenwerking met en inzet van waterschappen, het KNMI en alle andere betrokken partners.

  Wel was er op sommige plaatsen sprake van lokale wateroverlast, wat natuurlijk erg vervelend was en is voor de betrokkenen. Het Watermanagementcentrum Nederland blijft de dijkbeheerders en veiligheidsregio's dagelijks voorzien van actuele data en duiding, terwijl Rijkswaterstaat de situatie op het water nauwlettend blijft monitoren.

  Schadeherstel overlaatdam Bosscherveld

  In de Maas bij Bosscherveld is het gat in de overlaatdam met de hulp van Defensie en hun Chinooks met stenen gevuld. Ook is er in enkele dagen tijd een nooddam aangelegd om het waterpeil in de Maas weer op hoogte te brengen. Naast de kapotte overlaatdam wordt binnenkort nog een tweede tijdelijke nooddam aangelegd. Daarna kunnen we de woonboten die gedeeltelijk zijn weggezakt weer van de bodem los gaan maken.

  Afsluitend nieuwsbericht

  Met dit bericht sluiten we de nieuwsfeed over het hoogwater en de situatie bij de overlaatdam Bosscherveld. We willen alle partners bedanken voor de samenwerking en hun inzet gedurende deze periode. Voor verdere updates met betrekking tot de overlaatdam kunt u terecht op de projectpagina overlaatdam Bosscherveld.

  Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun aandacht en interesse in deze nieuwsfeed.

 • Start testen veilige openstelling Oranjesluizencomplex

  Update: 13.00 uur

  Rijkswaterstaat start op 10 januari 2024 met testen of de Noorder-, Midden- en Zuidersluis en de Prins Willem Alexandersluis van het Oranjesluizencomplex Amsterdam weer veilig geopend kunnen worden. Als deze tests goed verlopen kunnen schepen weer geschut worden. De verwachting is dat dit in de loop van donderdag 11 januari 2024 het geval zal zijn. Schippers worden hierover zo snel mogelijk geïnformeerd via een Bekendmaking aan de Scheepvaart (BAS) en vaarweginformatie.nl.

 • Gunstige spuimogelijkheden en dalende waterstanden

  Update: 12.30 uur

  De waterstanden dalen in de rivieren. Bovendien zijn er goede spuimogelijkheden voor het IJsselmeer en Markermeer.

  • IJsselmeer: De spuimogelijkheden naar de Waddenzee zijn goed. Het waterpeil van het IJsselmeer vertoont dan ook een relatief snelle daling van 5 tot 10 cm per dag.  De wateroverlast in buitendijkse gebieden zal daardoor langzaam maar zeker afnemen.
  • Markermeer: Ook het peil van het Markermeer daalt, zij het minder snel dan het IJsselmeer. Maar ook hier zijn de vooruitzichten gunstig. Sinds gistermiddag wordt er gespuid via de Oranjesluizen en naar verwachting kunnen we vanaf vanmiddag ook spuien bij Krabbersgat (Enkhuizen) in de richting van het IJsselmeer.
  • Rijn: Het waterpeil van de Rijn bij Lobith vertoont een dalende trend en zal naar verwachting in de loop van deze week terugkeren naar het normale niveau in de winter. De piek van gisteren stroomt nu langzaam door de rivieren richting het IJsselmeer en de zee.
  • Maas: De Maas bij Maastricht gaat weer naar een normaal niveau, wat bijdraagt aan de algemene stabilisatie van de waterstanden in het gebied. De piek van eerder dit weekend is zo langzamerhand bij de Biesbosch aangekomen en zal via het Haringvliet naar zee stromen.

  Hoewel de hoogste piek van de rivierstanden zowel letterlijk als figuurlijk achter ons ligt, blijven Rijkswaterstaat en de waterschappen de situatie de komende dagen nauwlettend in de gaten houden. Langs de grote rivieren en bij het IJsselmeer en Markermeer kan er in combinatie met wind nog steeds sprake zijn van wateroverlast bij buitendijkse gebieden.

  Dat geldt ook voor sommige regionale watersystemen. Zo blijven voorlopig veel sloten en kleine wateren vol. De weer- en aanvoerverwachting zijn gunstig en er worden verder geen bijzonderheden verwacht.

 • Werkzaamheden overlaatdam afgerond, maandag verder met nooddam

  Update: 20.24 uur

  Vandaag heeft Defensie de definitieve werkzaamheden aan de overlaatdam afgerond, de helikopters komen morgen niet terug. De chinooks hebben nog eens ongeveer 60 zakken met stenen ‘gedropt’. Dankzij de inzet van Defensie is het gat in de overlaatdam minder diep geworden, daardoor stroomt er nu minder water weg. Ook is er verder gewerkt aan de nooddam, die wordt aangelegd tussen de woonbotennummer 36 en 38.

  Maandag werken we verder aan de nooddam, dit moet zorgvuldig gebeuren en daarom doen we dit bij daglicht. Dit gaat, net als het afgelopen weekend, via land en water. Het werk aan de nooddam gaat verder tot de toestand stabiel is. Dat wil zeggen: bij een stabiele waterstand in het stuwpand tussen Lixhe en Borgharen.

  De herstelwerkzaamheden aan de overlaatdam vinden op een later moment plaats.

 • Spuisluis in Oranjesluizencomplex open om water Markermeer te lozen

  Update: 17.24 uur

  De spuisluis in het Oranjesluizencomplex is geopend om water uit het Markermeer af te voeren via het Noordzeekanaal naar de Noordzee. We monitoren het waterpeil op het Noordzeekanaal goed. Zolang dit peil niet te hoog wordt, kunnen we de spuisluis inzetten. Het water wordt via het Spui- en Gemaalcomplex in IJmuiden op de Noordzee geloosd.

  Voor de scheepvaart blijven de Oranjesluizen in het sluizencomplex vooralsnog gesloten. De Oranjesluizen bij Amsterdam zijn sinds woensdagavond 3 januari 2024 uur gestremd voor de scheepvaart vanwege het hoge waterpeil in het Markermeer. Door dit hoge peil kunnen de sluizen en sluisdeuren, die onderdeel uitmaken van de primaire waterkering, niet veilig geopend worden.

 • Waterstand Rijn bij Lobith zakt komende dagen naar normaal winterpeil

  Update: 13.30 uur

  Vanmorgen heeft de Rijn bij Lobith de piek van 14,35 m + NAP bereikt. Dat is iets lager dan de eerdere verwachting van 14,50 m + NAP. De Rijn is nu aan het zakken en naar verwachting is aanstaande woensdag het water op deze locatie op normaal peil. De komende dagen zal deze verhoogde waterstand door de Nederlandse rivieren richting meren en zee gaan. Er worden hierbij geen nieuwe bijzonderheden verwacht.

 • Chinooks van Defensie helpen bij herstel overlaatdam

  Update: 13.15 uur

 • Werkzaamheden tijdelijke dam en overlaatdam weer van start

  Update: 10.47 uur

  We zijn vanochtend vroeg weer gestart met de werkzaamheden aan de tijdelijke dam en met het dichten van het gat in de overlaatdam! Chinooks van Defensie laten ook vandaag weer netten met daarin zware stenen in het water zakken (zie foto). Gisteren vlogen de 2 Chinook-helikopters al 57 keer naar de overlaatdam met in totaal 228.000 kg aan stenen. Vandaag verwachten we een zelfde hoeveelheid te kunnen droppen. De eerste netten zijn al zichtbaar boven het wateroppervlak.

 • Extra inspectierondes Marken

  Update: 18.52 uur

  Op Marken gaan we opnieuw preventief inspectierondes lopen om de Omringdijk in de gaten te houden. Dit vanwege de hoge waterstand en een situatie bij een proefvak van het project Dijkversterking Marken, waar zich water heeft opgehoogd tussen het proefvak en de omringdijk. De aannemer plaatst uit voorzorg bij het proefvak bigbags.

 • Chinooks vliegen ook zondag met zakken steen

  Update: 17.12 uur

  We zijn klaar voor vandaag! De chinooks zijn weer terug naar luchthaven Gilze-Rijen. Ze komen morgen weer terug om verder te helpen met het plaatsen van de netten met stenen om de overlaatdam te repareren.

 • Waarom we netten met stenen gebruiken voor de overlaatdam

  Update: 14.00 uur

  Op dit moment dichten we met hulp van Defensie het gat in de overlaatdam. Dat doen we met zogenaamde ‘rock bags’. Dat zijn grote zakken met stenen van zo’n 4000 kg per zak. De zakken die we nu gebruiken waren onderdeel van een Europese pilot van Rijkswaterstaat en worden dus nu al meteen ingezet.

  Tijdens het door de Europese Unie gesubsidieerde Interreg project Polder2C’s testten we in 2021 de toepasbaarheid van rock bags voor dijkreparatie. Dit was een idee van de Engelse Environment Agency. Na afloop van het project zijn deze rock bags overgedragen aan en opgeslagen bij Rijkswaterstaat. Voor de reparatie van de overlaatdam Bosscherveld bij Maastricht blijkt de opgedane ervaring zeer waardevol.

  De rock bags lijken nu de beste oplossing te zijn, omdat deze zakken zwaar genoeg zijn om in het snel stromende water te plaatsen, zonder dat het water ze van hun plek duwt. Daarnaast zijn ze via een haak goed aan de Chinook helikopters van Defensie te bevestigen. Hierdoor kunnen ze vanuit de lucht geplaatst worden.