Maas: herstel overlaatdam en brug bij Bosscherveld

Waarom

  • De overlaatdam bij Bosscherveld werkt als waterkering in de Maas.
  • Een deel van de overlaatdam is begin januari 2024 flink beschadigd.
  • In het kanaal richting de overlaatdam liggen ongeveer 30 woonboten.
  • Direct na de beschadiging van de overlaatdam is een woonboot losgeraakt en tegen een dichtbij gelegen brug gedreven.
  • Ook de brug is flink beschadigd en daardoor niet meer te gebruiken door verkeer.

Hoe

aanleggen 2 nooddammen, tijdelijke veerpont, nieuwe overlaatdam

noodbrug, aanleg definitieve brug, herstel van de Stuwweg

Heb ik last van de werkzaamheden?

Het plan is dat we werken van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Op deze momenten zult u op het werkterrein werktuigen, bouwverkeer en (drijvend) materieel in de weer zien en mogelijk geluid- en trillingshinder ervaren. We doen ons best deze hinder zo veel als mogelijk te beperken. Voorbereidende werkzaamheden of het aanvoeren van materiaal voor de volgende dag, kunnen ook buiten deze tijden plaatsvinden. Woningen en panden blijven gewoon bereikbaar. Zo niet, dan neemt Rijkswaterstaat vooraf contact op.

In juni 2024 staat de aanleg van de nieuwe overlaatdam gepland. Dat geeft geluids- en trillingshinder. Op 16 mei 2024 doen we een eerste test met heien. Ook dit geeft hinder.

Wanneer?

Klaar: nog niet bekend
Juni - eind 2024
  • Aanleg nieuwe overlaatdam
2025
  • Start definitieve brug, hierna volgt herstel Stuwweg

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Nieuws

Onderliggende pagina's