Nieuwsbericht

Start testen veilige openstelling Oranjesluizencomplex Amsterdam

Gepubliceerd op: 10 januari 2024, 13.24 uur - Laatste update: 18 maart 2024, 16.08 uur

Rijkswaterstaat start woensdag 10 januari 2024 met testen of de Noorder-, Midden- en Zuidersluis en de Prins Willem Alexandersluis van het Oranjesluizencomplex Amsterdam weer veilig geopend kunnen worden. Als deze tests goed verlopen kunnen schepen weer geschut worden.

De verwachting is dat dit in de loop van donderdag het geval zal zijn. Schippers worden hierover zo snel mogelijk geïnformeerd via een Bekendmaking aan de Scheepvaart (BAS) en de website Vaarweginformatie.

Het Oranjesluizencomplex Amsterdam is sinds woensdagavond 3 januari 2024 19.00 uur gestremd voor de scheepvaart door hoog water in het Markermeer.

Proefschutten Oranjesluizencomplex

Het schutten van schepen via het Oranjesluizencomplex is sinds 3 januari niet mogelijk omdat het waterpeil bij het sluizencomplex hoger was dan +0,30 m NAP. Het waterpeil in het Markermeer is inmiddels gezakt. Door de wind is het waterpeil bij het sluizencomplex echter op dit moment nog steeds hoog.

Rijkswaterstaat start op 10 januari 2024 met testen of de sluizen en de sluisdeuren, die onderdeel maken van de primaire waterkering, weer veilig geopend kunnen worden. Indien mogelijk worden vandaag ook proefschuttingen uitgevoerd.

Spuisluis

Naast 4 sluizen om schepen te schutten beschikt het Oranjesluizencomplex in Amsterdam ook over een spuisluis. Deze wordt sinds zondag 7 januari 2024 ingezet om extra water uit het Markermeer af te voeren via het Noordzeekanaal naar de Noordzee.

Hierbij wordt het peil van het Noordzeekanaal goed in de gaten gehouden, omdat dit peil niet te hoog mag oplopen. Het water wordt via het Spui- en Gemaalcomplex in IJmuiden op de Noordzee geloosd. Inmiddels is via de Oranjesluizen in totaal ruim 37 miljoen m3 water afgevoerd.