Crisisadvisering

Bij bijzondere situaties, zoals overstromingsdreiging, watertekort of waterverontreiniging, komen de Landelijke Coördinatiecommissies in actie. Vanuit het Watermanagementcentrum coördineren de commissies de berichtgeving en zorgen voor betrouwbare en bruikbare informatie over de verwachte toestand van het water.

De crisisexperts op het gebied van overstromingsdreiging, watertekort en/of waterverontreiniging adviseren vanuit het Watermanagementcentrum Nederland de landelijke en regionale waterbeheerders over de te nemen maatregelen. Ook zorgen zij voor afstemming met betrokken partijen.

Met deze informatie kunnen de betrokken partijen (denk aan regionale diensten van Rijkswaterstaat, waterschappen en veiligheidsregio’s) maatregelen treffen, zoals het sluiten van waterkeringen bij overstromingsdreiging, het opzetten van waterpeilen voor voorraadvorming bij watertekort en het bestrijden van verontreinigingen om milieueffecten te beperken.

Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO)

De Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO) speelt een cruciale rol bij het vroegtijdig waarschuwen van Nederland bij verhoogde overstromingskansen en het informeren over bedreigde gebieden.

De specialisten van de LCO verzamelen en analyseren gegevens en stellen aan de hand hiervan een landelijk waterbeeld op. Op basis van dit waterbeeld adviseert de LCO waterbeheerders over mogelijke maatregelen om de bedreigde gebieden te beschermen en schade te voorkomen of beperken.

Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW)

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) komt in actie als er sprake is van een langere periode van droogte en een lage afvoer van de rivieren; wanneer de vraag naar water groter is dan het aanbod. De LCW schetst een landelijk waterbeeld en adviseert over maatregelen om het beschikbare water te verdelen. Dit gebeurt op basis van de verdringingsreeks, waarin is bepaald welke watergebruiker voorrang krijgt in tijden van droogte.

Landelijke Coördinatiecommissie Milieuverontreiniging Water (LCM)

De Landelijke Coördinatiecommissie Milieuverontreiniging Water (LCM) komt in actie bij een melding van een chemische, biologische of nucleaire waterverontreiniging. Bijvoorbeeld bij een lozing die de waterkwaliteit ernstig in gevaar kan brengen. De LCM informeert de betrokken partijen over de aard en effecten van de verontreiniging en adviseert over eventuele maatregelen die getroffen kunnen worden, bijvoorbeeld om nadelige effecten voor het milieu te beperken.