Nieuwsbericht

Monitoring bij de Haringvlietsluizen laat verandering Nederlandse fauna zien

Gepubliceerd op: 16 mei 2022

Bij bemonstering van het water van het Haringvliet zijn 3 soorten plankton aangetroffen die we nog niet eerder in de Nederlandse fauna aantroffen. Plankton vertelt veel over de veranderingen in de kwaliteit van onze wateren. Het gaat om de Berlijnse slurfwatervlo Eubosmina berolinensis en de raderdieren Polyarthra luminosa en Synchaeta kitina.

Sinds 2019 zetten we de Haringvlietsluizen op een kier. Trekvissen hebben hiermee weer de mogelijkheid om stroomopwaarts de rivieren op te trekken naar hun paaigebieden. De veranderingen die dit met zich meebrengt, worden nauwgezet gevolgd. Dit gebeurt onder meer door bemonstering van dierlijk plankton (zoöplankton). Bij de bemonsteringen de afgelopen jaren zijn deze soorten aangetroffen. In 2018, bij het vaststellen van de uitgangssituatie, vonden we deze soorten nog niet.

Het aantreffen van laatstgenoemde raderdier (Synchaeta kitina) is mogelijk een effect van het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen. Voor de andere 2 vondsten (Eubosmina berolinensis en Polyarthra luminosa) is die relatie niet direct te leggen. Het aantreffen van deze soorten zegt vooral iets over veranderingen in de fauna van Nederlandse wateren door een verbetering van de waterkwaliteit.