Interview

De verruiming en recreatie: roeiers op het Twentekanaal

Gepubliceerd op: 13 mei 2022, 09.22 uur - Laatste update: 14 mei 2024, 12.39 uur

De Twentekanalen bieden niet alleen voordelen voor de economie en de natuur in de omgeving, ook recreanten genieten ervan. Bijvoorbeeld de roeiers van Twentse Roeivereniging Tubantia. We spreken met Janine Vermeij-Post, jeugdcoördinator bij de roeivereniging. Zij vertelt over haar ervaringen met het kanaal en de verruiming.

Recreatie op het kanaal

‘Als roeier volg ik graag de vlogs en verhalen over de verruiming van de Twentekanalen. Want ook op ons recreanten hebben de werkzaamheden effect. Zo worden de oevers op het stuk waar wij roeien – tussen Delden en Hengelo – natuurvriendelijk ingericht.'

'Tijdens de werkzaamheden moeten wij ons roeigedrag daar iets op aanpassen. Gelukkig hebben we goede afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat en de scheepvaart. Zo weten we wat we wanneer kunnen verwachten en wat we kunnen doen om rekening met elkaar te houden.’

Meer activiteiten

‘Onze roeivereniging is ouder dan het kanaal! Want nog voordat het kanaal in gebruik genomen werd, richtten enthousiaste roeiers uit de omgeving de club op. Nu zijn we gegroeid tot een grote vereniging voor jong en oud, voor wedstrijdroeiers en ontspanning.'

'Maar niet alleen onze club is gegroeid, ook de scheepvaart is de laatste jaren flink toegenomen. Als roeiers houden we de scheepvaart dan ook goed in de gaten. Dat is ook het eerste wat we de jeugd hier leren. Schippers minderen ook vaart op het stuk waar wij roeien. Zo houden ze de golven laag en slaan wij niet om. Want in zo’n smalle roeiboot is er niet veel voor nodig om een nat pak te krijgen.’

Aangepaste afspraken

'Tijdens de werkzaamheden zijn er delen waar wij niet meer roeien. Bijvoorbeeld omdat het er te druk is met het werkverkeer of omdat de vaargeul nu tijdelijk wat smaller is en schepen ons niet veilig kunnen passeren. In onze botenloods hebben we een whiteboard waarop we aangeven waar er die dag werkzaamheden zijn. Dat geeft Rijkswaterstaat aan ons door.'

'Per vaardigheidsniveau bepalen we dan waar een roeier wel of niet mag komen. Want tijdens de werkzaamheden gelden er aangepaste afspraken over toegankelijke gebieden, passeerregels en de snelheden voor schepen. Dat is altijd goed om in de gaten te houden. Zo maken we het voor onszelf en de andere watergebruikers zo prettig mogelijk. Want met de extra activiteiten op het kanaal moeten we allemaal wat beter opletten. Het is niet voor niets dat we zeggen: 'Varen doe je samen'.'

Resultaten werkzaamheden

‘Van de werkzaamheden merken we nu al resultaten. Niet alleen in de aangepaste regels en de drukte op het kanaal, maar ook de effecten van de ingrepen zijn al merkbaar. De natuurvriendelijke oevers op ons vaargebied verminderen bijvoorbeeld de golfslag. Dat maakt het voor ons veel aangenamer roeien.'

'Wij als roeiers, maar ook het vrachtverkeer en de pleziervaart zijn nu allemaal een beetje oplettender op het water'

‘Als gebruikers van het kanaal zijn we nu allemaal een beetje oplettender op het water. Wij als roeiers, maar ook het vrachtverkeer en de pleziervaart. En ook dat is een resultaat van de werkzaamheden. Het wekt ook wat wederzijds begrip op. Hopelijk blijft dat ook na de werkzaamheden zo! Maar daar heb ik wel vertrouwen in.'