Nieuwsbericht

Waterstand Rijn sinds jaren niet zo laag

Gepubliceerd op: 31 maart 2022 - Laatste update: 9 mei 2022, 11:13

Hadden we een maand geleden nog te maken met nat en stormachtig weer, rond 1 april 2022 kent de Rijn een waterstand die in tientallen jaren niet zo laag was voor deze periode van het jaar.

Tegelijkertijd zien we ook dat er neerslag in de verwachtingen zit: de waterafvoeren en waterstanden gaan de komende weken weer wat toenemen.

Unieke situatie

Het is geen reden tot zorg, maar het is wel uniek dat de Rijn zo laag staat voor de tijd van het jaar. Een waterstand van 7,5 m boven NAP bij Lobith en een waterafvoer van slechts 1150 m3/s zijn ongebruikelijk.

Waterafvoeren rond de 2650 m3/s en een waterstand van ongeveer 11 m boven NAP zijn de normale waarden voor het voorjaar. Deze start met extreem laagwater zegt echter nog helemaal niets over het verdere verloop van de zomer van 2022.

Droogteseizoen

Op 1 april start wat wij als waterbeheerders traditioneel gezien het ‘droogteseizoen’ noemen. Vanaf dan tot de maand oktober hebben we over het algemeen te maken met een warmere en drogere periode waarin minder water beschikbaar is dan in het winterseizoen. Er verdampt meer dan dat er door neerslag bij komt. Dat dit af en toe echter ook heel anders kan uitpakken, hebben we vorig jaar zomer wel gezien.

Nu even hinder, maar niet voor lang

Aanvankelijk creëerden de grote neerslaghoeveelheden in februari een gunstige uitgangspositie voor de start van het seizoen. Het grondwater werd flink aangevuld, regionale watersystemen zaten overvol en de afvoeren van de Rijn en Maas waren hoger dan gemiddeld.

Boeren, schippers en de natuur ervaren de nodige hinder van de droge periode nu. Zo zijn er op een aantal plaatsen in Nederland beregeningsverboden ingesteld en merken de schippers dat de diepgang verminderd is. Ook de waterschappen hebben daarom maatregelen genomen om het aanwezige water zo veel mogelijk vast te houden.

In de weersverwachting voor de komende periode wordt redelijk wat neerslag verwacht. De waterafvoeren en waterstanden zullen daardoor weer toe gaan nemen.

Online Droogtemonitor geeft info

De situatie van dit moment is voor Rijkswaterstaat en de andere waterbeheerders geen reden voor paniek. En met de wetenschap dat er de komende weken weer wat neerslag in de verwachting zit, zullen de waterstanden langzaamaan iets toenemen. Hoe snel dat gaat en of de regen die voorspeld is ook allemaal gaat vallen? Dat moeten we afwachten.

Daarvoor kan de Online Droogtemonitor geraadpleegd worden. Hierin is dagelijks de laatste stand van zaken opgenomen. De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) met bijdragen van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Vewin.