Nieuwsbericht

Terugblik op samenwerking met stakeholders voor de vooroeververdediging Ooster- en Westerschelde

Gepubliceerd op: 8 februari 2022 - Laatste update: 8 februari 2022, 13:59

De werkzaamheden op de Ooster- en Westerschelde zijn klaar. Een mooi moment om terug te blikken op een bijzondere periode.

Ria Gouwens, omgevingsmanager bij Van Oord, en Laura Winkelmann, omgevingsmanager bij Boskalis, delen een paar succesfactoren van de samenwerking in het project en met de omgeving.

2 aannemers, 1 project

Voor het project Vooroeververdediging 3.0 waren 2 aannemers werkzaam. Beide met een rijke ervaring aan projecten voor Rijkswaterstaat. Van Oord was actief in de Westerschelde, Boskalis nam de werkzaamheden in de Oosterschelde voor zijn rekening. Een zeearm en een rivier in Zeeland, met hun eigen dynamiek en specifieke karakter.

In de Oosterschelde ligt het accent op recreatie, natuur en visserij, terwijl in de Westerschelde de scheepvaart dominant is. Zo had Ria Gouwens veel contact met de nautische autoriteiten en multinational Dow Chemical, terwijl Laura Winkelmann schakelde met de belangenverenigingen van mosselvissers en duikers. En vanzelfsprekend hadden beide omgevingsmanagers regelmatig contact met hun opdrachtgever, Rijkswaterstaat. Voor allebei begon het project met een intensieve Project Start Up (PSU).

Basis voor samenwerking

Zowel Winkelmann als Gouwens kijken terug op een soepel verlopen project. De basis voor die fijne samenwerking werd volgens hen gelegd door de uitgebreide kennismaking bij de start van het project. Gouwens: ‘Een soepel verloop van een project draait allemaal om het hebben van dezelfde verwachtingen en wederzijds vertrouwen. De PSU heeft ons daarbij enorm geholpen. We konden op deze manier het project uitgebreid doornemen en de gewenste vorm van samenwerking bespreken. Dat was het moment dat het vertrouwen werd gevormd.’ Winkelmann beaamt dat en voegt toe: ‘Onze opdrachtgever had het project goed voorbereid. We kregen ook zelf de kans om het project goed voor te bereiden. Dat zorgde voor een goede start.

Continue schakelen met elkaar

Beide omgevingsmanagers zijn zeer te spreken over hun goede contacten met de omgeving. Van Oord liet regelmatig een enquête invullen door de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), de vaarwegbeheerder van de Westerschelde. ‘De resultaten van deze enquêtes leverden ons verbeterpunten op die we in onze dagelijkse werkzaamheden konden doorvoeren’, aldus Gouwens.

Winkelmann: ‘Wij organiseerden bij de start van de werkzaamheden een informatiebijeenkomst met stakeholders zoals Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur (PO Mossel), Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Dat gaf bijvoorbeeld PO Mossel de mogelijkheid om vragen te stellen en zorgen te uiten. Dat kwam het vertrouwen tussen ons, Rijkswaterstaat, het waterschap en de stakeholder alleen maar ten goede.

Investeren in elkaar

Winkelmann: ’In dit project zorgde de basis van omgevingsmanagement voor een goed verloop: ga altijd in gesprek met je stakeholders en houd daarbij een open houding aan. Sta open voor elkaars wensen en inbreng. Zo ontdek je dat je meer voor elkaar kan betekenen dan voorheen gedacht. Daarmee bevorder je de samenwerking en wederzijdse vertrouwen.

Winkelmann verwijst hiermee onder andere naar het plaatsen van wilgentenen in de Oosterschelde in samenwerking met de Nationale Onderwater Bond. ‘Investeer vanaf het begin in elkaar en durf ook vooral je verwachtingen uit te spreken’, vult Gouwens aan. ‘Persoonlijk contact is heel belangrijk. Gelukkig hadden we in het begin van het project nog alle gelegenheid elkaar goed te leren kennen. Toen ons contact vooral digitaal moest verlopen, hebben we ervaren dat foto’s en filmpjes van de werkzaamheden enorm hielpen om betrokken te blijven bij het project. Werken in Zeeland smaakt in ieder geval naar meer!

Meer nieuws Vooroeververdediging Ooster- en Westerschelde