Nieuwsbericht

Re-integratietrajecten rijksoverheid gegund aan Fith

Gepubliceerd op: 24 februari 2022 - Laatste update: 24 februari 2022, 18:07

De inzet van re-integratietrajecten voor de rijksoverheid is gegund aan Fith ‘maatwerk naar werk’. Het is voor het eerst dat de aanbesteding van re-integratietrajecten rijksbreed in de markt is gezet. Hiermee wil de rijksoverheid de kwaliteit van re-integratietrajecten verder verbeteren en het aantal duurzame plaatsingen vergroten.

Re-integratietrajecten zijn een belangrijk middel bij het terugdringen van verzuim binnen de rijksoverheid en bij het vergroten van inzetbaarheid van (voormalige) medewerkers. Binnen een re-integratietraject wordt in het zogeheten 2e en 3e spoor voor een medewerker gezocht naar een duurzame plaatsing buiten de Rijksoverheid. Haalbaarheidsonderzoeken in het 2e spoor geven inzicht in de haalbaarheid van een 2e spoor. De opdracht aan Fith betreft trajecten 2e spoor en 3e spoor (voor UBR-P en Rijkswaterstaat) en haalbaarheidsonderzoeken voor het 2e spoor. Het contract is ingegaan op 1 februari 2022 en kent een looptijd 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging tot maximaal 4 jaar. De maximale contractwaarde over 4 jaar is €6,8 miljoen.

Inkoopdienst Rijkswaterstaat

Deze aanbesteding is gedaan door het Inkoop Uitvoering Centrum Bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat (IUC BV). Dit gebeurde namens en samen met 4 deelnemende rijksonderdelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR-P), Rijkswaterstaat en Belastingdienst. De inkoopdienst van Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de inkoop van de categorie ‘Duurzame Inzetbaarheid voor de Rijksoverheid’ en de strategie HRM inkopen met sociale impact.

Marktconsultatie

Belangrijk onderdeel van deze aanbesteding was de marktconsultatie, waar een groot aantal marktpartijen aan heeft deelgenomen. Hieruit kwam onder andere naar voren, dat de deelnemende rijksonderdelen voorkeur hadden voor het aangaan van een raamovereenkomst met één of meerdere opdrachtnemers. Vanwege de doelstellingen van deze inkoopcategorie en omdat deze diensten niet eerder zijn aanbesteed, is gekozen voor een raamovereenkomst met 1 leverancier. Verder is input uit de marktconsultatie meegenomen bij het nader bepalen van de geschiktheidseisen.

Gunning

Marieke van der Aa, categoriemanager Duurzame Inzetbaarheid, licht de gunning toe: ‘De inschrijving van Fith beantwoordt uitstekend aan de door ons gestelde doelstelling ten aanzien van de kwaliteit van de re-integratietrajecten en haalbaarheidsonderzoeken. De inzending onderscheidde zich onder andere door een warm-zakelijke aanpak waarin de mens centraal staat. De wijze waarop Fith de match tussen kandidaat en adviseur tot stand brengt, de manier waarop de kandidaat wordt gemotiveerd, en de wijze waarop Fith omgaat met mogelijke veranderingen in de situatie van een kandidaat gedurende het traject, sluiten zeer goed aan bij onze behoefte. Ook worden alle externe arbeidsmarktkansen onderzocht die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor een medewerker.’

Groeituin Social Return

Het concept Groeituin Social Return is onderdeel van deze aanbesteding. Na gunning dient de opdrachtnemer invulling te geven aan een Social Return-proeftuin, waarbij het realiseren van sociale impact centraal staat. Deze nog betrekkelijk nieuwe werkwijze biedt zowel opdrachtgever als opdrachtnemer meer ruimte voor maatwerk, maakt het mogelijk te experimenteren met vormvrijere toepassingsvarianten en/of bredere sociale doelstellingen. Deze innovatie helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verder te ontwikkelen, met als doel de kans op een (duurzame) baan te vergroten.

Duurzaamheid

Myriam Hellemons, Commercieel Directeur Fith: ‘Duurzaamheid bereik je door de juiste persoon op de juiste plek bij de juiste werkgever te plaatsen. Werk dat bijdraagt aan iemands levensgeluk. Fith coacht kandidaten en opdrachtgevers op hun weg naar dit doel door behoeften, kwaliteiten en kennis op de best passende manier bij elkaar te brengen.’

Succesvolle samenwerking

Ook het team van Fith kijkt uit naar een succesvolle samenwerking, aldus Richard Roth, directeur Fith: ‘Het winnen van deze Europese aanbesteding past volledig binnen de ambitie van Fith om nog meer mensen met een ondersteuningsbehoefte bij het vinden van passend werk te helpen aan een duurzame, betaalde baan. Graag zetten wij daar al onze ervaring, kennis en kunde voor in. Wij verheugen ons op een constructieve samenwerking met de 4 rijksdiensten.’

Contractmanagement

Om de dienstverlening van Fith te kunnen monitoren, heeft het IUC BV Rijkswaterstaat het contractmanagement efficiënt ingericht. Zo wordt de kwaliteit van de dienstverlening gemeten op basis van een toetsplan, waarin onder meer managementinformatie en klanttevredenheidsonderzoeken onder de deelnemers en kandidaten binnen het contract zijn opgenomen.