Nieuwsbericht

Plannen voor herstel riviernatuur uiterwaard Spaensweerd

Gepubliceerd op: 26 januari 2022, 16.40 uur - Laatste update: 13 december 2023, 13.36 uur

Rijkswaterstaat werkt aan een plan om de riviernatuur van uiterwaard Spaensweerd te verbeteren. Een nieuwe ondiepe geul met stromend water moet ervoor zorgen dat het gebied aantrekkelijker wordt voor verschillende soorten vissen en andere dieren.

Op donderdag 3 februari 2022 vindt er een online bijeenkomst plaats om omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over dit plan.

Nieuwe ondiepe geul

De nieuwe geul is aan 2 kanten verbonden met de IJssel. Zo blijft het water in de geul stromen, in dezelfde richting als het water in de rivier. Dankzij het stromende water is de geul een fijne plek voor verschillende soorten vissen, zoals de winde, sneep en barbeel. De vissen, maar ook andere dieren, hebben in deze geul geen last van de scheepvaart op de rivier.

Online informatiebijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is om de deelnemers te informeren over de plannen voor de nieuwe geul en verbetering van de riviernatuur. De projectmanager, omgevingsmanager en ecoloog van het project zullen de maatregel toelichten en meer vertellen over het ontwerpproces. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen. Voor ieders veiligheid en gezondheid zal deze online plaatsvinden op donderdag 3 februari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar info-krwoost@arcadis.com. Hierna ontvangen zij meer informatie. Op de website samenwerken aan riviernatuur is meer te lezen over het project Spaensweerd.

Kaderrichtlijn Water

Rijkswaterstaat werkt met verschillende projecten in het rivierengebied aan de verbetering van de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren, en de vergroting van de biodiversiteit. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze richtlijn is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren en te beschermen. Uiterlijk in 2027 moeten de projecten klaar zijn.