Werkzaamheden

A6 en N50: vervangen zieke en dode bomen Noordoostpolder

Gepubliceerd op: 9 november 2021 - Laatste update: 9 november 2021, 10:01

Rijkswaterstaat verwijdert tussen 15 november 2021 en eind februari 2022 zieke en dode bomen langs de snelweg A6 en autoweg N50 in de Noordoostpolder van Flevoland. Het gaat hierbij voornamelijk om essen die zijn aangetast door de essentaksterfte.

De bomen verkeren in dusdanig slechte conditie dat ze een gevaar vormen voor de (verkeers)veiligheid. Ze bevatten veel dood hout wat het risico op omvallende bomen en rondslingerende takken op de snelwegen verhoogt. Het gaat om 25 bosplantsoenen langs de A6 en N50 waar. Afhankelijk van de conditie van de bomen, worden tussen de 20 – 90% van de bomen verwijderd. In het voorjaar van 2022 worden de bomen herplant op dezelfde locatie.

Essentaksterfte

Essentaksterfte doet zich op grote schaal voor. De es wordt overal in Nederland, in een steeds hoger tempo, aangetast door deze aandoening. De impact van de ziekte is groot. Inmiddels is 80% van alle essen in Nederland aangetast door deze ziekte. Essentaksterfte is een zeer besmettelijke en agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Aangetaste essen kunnen spontaan omvallen.

Herplant

In de herplantplannen wordt rekening gehouden met de omstandigheden waar de bomen komen en de veiligheid op de Rijksweg. Ook is ervoor gekozen om meerdere soorten bomen terug te planten om de kwetsbaarheid voor ziektes te ondervangen. Herplant vindt plaats in het voorjaar van 2022, op dezelfde locaties als waar de zieke en dode bomen worden verwijderd.

Hinder

De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. Bij enkele locaties wordt gebruik gemaakt van rij-, en vluchtstrookafsluitingen. De extra reistijd kan oplopen tot maximaal 10 minuten.

Bij onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).