Verbreding A2 bij Het Vonderen – Kerensheide: ‘We denken altijd vanuit de weg én de omgeving’

Interview

Verbreding A2 bij Het Vonderen – Kerensheide: ‘We denken altijd vanuit de weg én de omgeving’

Gepubliceerd op: 14 oktober 2021

Rijkswaterstaat beheert 3072 km aan wegen. Een hoop asfalt, dat de organisatie zo goed mogelijk in het landschap wil verweven. Daarbij spelen veel belangen mee, zoals veiligheid, genoeg groen en beperken van geluidsoverlast.

Om de vormgeving en ruimtelijke kwaliteit van snelwegen in goede banen te leiden, ontwikkelt Rijkswaterstaat voor grote projecten een Esthetisch Programma van Eisen (EPvE). Maar wat is dit precies?

‘Wij maken het EPvE voor de verbreding van de A2 Het Vonderen - Kerensheide, zegt Gus Tielens, architect en medeoprichter van architectenbureau Korth Tielens Architecten. ‘In dat programma staan allerlei esthetische kaders waar de aannemer die straks het werk gaat maken aan moet voldoen. Die zorgen ervoor dat de snelweg straks goed vormgegeven is. En dat niet alleen verkeersgebruikers dit zo ervaren, maar ook omwonenden.’

Voeten in de aarde

‘Er komt bij een snelwegverbreding meer kijken dan alleen de verbreding zelf’, vertelt Tielens. ‘Er is een lange lijst van domino-effecten waarop je moet inspelen. Viaducten, onderdoorgangen en groenstroken moeten verplaatst, verbreed of vergroot worden. De eisen, criteria en doelen in het EPvE zorgen dat het geheel er uiteindelijk mooi uitziet en goed samenhangt met de omgeving. Zowel direct na de oplevering als op de lange termijn.’

Het maken van een EPvE heeft flink wat voeten in de aarde. Tielens: ‘We moeten veel informatie ophalen bij betrokken partijen, zoals omwonenden, Rijkswaterstaat en ecologen. Die laatsten voorzien in informatie over de flora en fauna in de omgeving. We gaan met relevante partijen in gesprek, zeker ook met gebruikers. Bijvoorbeeld met de fietsers en voetgangers die door een tunnel onder de snelweg gaan. Die voelen zich vaak kwetsbaar in tunnels. In het EPvE doen we suggesties hoe je de tunnel zó kan herinrichten dat zij zich veiliger voelen.’

Passende natuur

‘Bij de verbreding van dit stuk snelweg A2 speelt het concept ‘Parkway’ een belangrijk rol’, vertelt Tielens. ‘Dat is een extra brede groene strook langs de weg met bomen, planten en bloemen.’ De Parkway vormt onder andere een natuurlijke buffer tussen weg en omgeving, legt de architect uit. ‘Ze helpt de snelweg op een mooie manier in te voegen in het landschap.’

Voor een goede Parkway is de samenwerking met landschapsarchitectenbureau wUrck essentieel, aldus Tielens. ‘Zij weten precies welke bomen en planten goed bij het landschap passen. Bij het maken van een EPvE gaan landschapsarchitectuur en wegenbouw hand in hand. Daarbij denk je niet alleen aan esthetiek of hoe gebruikers de weg ervaren, maar ook aan het belang van omwonenden én de natuur. Die brede blik staat bij het maken van een EPvE continu centraal.’

Meer nieuws A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide