Suppletie Verdronken Land van Zuid-Beveland kan toch niet doorgaan, baggerwerk Zandkreekgeul loopt voorspoedig

Nieuwsbericht

Suppletie Verdronken Land van Zuid-Beveland kan toch niet doorgaan, baggerwerk Zandkreekgeul loopt voorspoedig

Gepubliceerd op: 22 oktober 2021 - Laatste update: 22 oktober 2021, 14:36

Het ophogen van de slikken van Het Verdronken Land van Zuid Beveland kan toch niet uitgevoerd worden. Het ophogen (suppletie) zou gedaan worden met baggerslib en zand (sediment) uit de Zandkreekgeul, die gelijktijdig werd gebaggerd. De werkzaamheden zijn stilgelegd omdat de ondergrond op de werklocatie niet verantwoord begaanbaar is, wat tot onveilige situaties kan leiden.

Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten werken al geruime tijd samen aan dit project en betreuren het stilleggen. De baggerwerkzaamheden in de Zandkreekgeul worden wel voltooid, waarmee de beschikbaarheid van de vaarweg voor de lange termijn is geborgd.

Suppletie

Het sediment dat gebruikt zou worden voor de suppletie moet vanaf een aanlegplaats van het baggerschip via een pijpleiding overgebracht worden naar de suppletielocatie. Vanaf daar zou het moeten worden verspreid over de slikken. De ondergrond blijkt echter een stuk minder stevig dan eerder onderzoek heeft laten zien, waardoor het geplande materieel niet veilig kan worden ingezet.

Hierdoor is het niet mogelijk het sediment te verdelen op de suppletielocatie. De koppeling tussen het bagger- en suppletiewerk maakt dat uitstel niet mogelijk is; het sediment moet direct kunnen worden gesuppleerd. Dit betekent dat de voorziene suppletie daar niet kan doorgaan.

Natuurwaarden

De suppletie op de slikken van het Verdronken Land van Zuid-Beveland had de 6e in rij moeten worden in de Oosterschelde, maar de 1e waarbij slib uit baggerwerkzaamheden wordt gebruikt. Dergelijke suppleties worden ingezet om de effecten van zandhonger tegen te gaan in de Oosterschelde. Zandhonger is het verdwijnen van de natuurlijke opbouw van slikken en zandplaten door de minder sterke stroming na de aanleg van de Oosterscheldekering.

Platen en slikken zijn voor vogels een belangrijke bron van voedsel. Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten blijven samenwerken om de effecten van zandhonger te bestrijden, en de natuurwaarden in de Oosterschelde te behouden en versterken.

Baggerwerkzaamheden

De baggerwerkzaamheden in de Zandkreekgeul zijn op dit moment gaande en worden binnenkort voltooid. Daar wordt in totaal 130.000 m3 gebaggerd waarmee de vaarweg weer geheel terug op diepte is. De beschikbaarheid van de vaarweg is hiermee voor de lange termijn geborgd.