Nieuwsbericht

Renovatie remming- en geleidewerken jachtensluizen van november 2021 tot en met februari 2022

Gepubliceerd op: 21 oktober 2021, 10.21 uur

Omdat de remming- en geleidewerken geheel worden gerenoveerd bij beide Krammerjachtensluizen zijn deze vanaf november 3 maanden gestremd. De werkzaamheden zijn in het laagseizoen gepland aangezien het gebruik van de jachtensluizen dan minimaal is.

Recreatievaart wordt van 8 november 2021 tot 1 februari 2022 samen met de beroepsvaart geschut in de duwvaartsluizen.

Werkzaamheden Jachtsluizen

Op 1 november starten de werkzaamheden bij de zuidelijke jachtensluis, op 8 november ook bij de noordelijke jachtensluis. De zuidelijke jachtensluis is vervolgens vanaf 1 februari 2022 weer beschikbaar, de noordelijke jachtensluis vanaf 1 maart 2022. Tijdens de uitvoeringsperiode worden de remming- en geleidewerken nabij de sluis geheel gerenoveerd. Ook worden diverse inspecties en onderhoudswerkzaamheden met deze stremming gecombineerd.

Scheepvaart is hier inmiddels over geïnformeerd via een Bericht aan de Scheepvaart. Daarnaast is alle hinder terug te vinden op de website Vaarweginformatie.

Uitvoering in laagseizoen

Remming- en geleidewerken zijn van belang voor scheepvaart om voorafgaand aan een schutting te kunnen wachten, en begeleiden hen de sluizen in. De renovatie hiervan op het Krammersluizencomplex loopt sinds mei 2020. De werkzaamheden aan de geleidewerken nabij de sluiskolken zijn zo gepland dat deze vallen in het laagseizoen voor de recreatievaart. Dit alles om hinder voor de recreatievaart zoveel mogelijk te beperken.

Renovatie Krammersluizencomplex

Het ruim 30 jaar oude Krammersluizencomplex is toe aan groot onderhoud. Daarom worden de sluizen grondig gerenoveerd. Ter voorbereiding renoveren we nu onder andere de remming- en geleidewerken. Zo zorgen we voor voldoende goede ligplaatsen en voorzieningen als wachttijden tijdens de renovatie toenemen.

Onderhoudsopgave

De werkzaamheden aan de Krammersluizen zijn onderdeel van een grote onderhoudsopgave die Rijkswaterstaat de komende jaren uitvoert. Een flink aantal bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in de provincie Zeeland wordt in de komende jaren gerenoveerd en vervangen. Rijkswaterstaat zorgt er zo voor dat weg- en vaarweggebruikers ook in de toekomst vlot en veilig op hun bestemming aankomen.