Nieuwsbericht

Herstel hoogwaterschade oevers Grensmaas

Gepubliceerd op: 13 september 2021, 17.05 uur - Laatste update: 12 mei 2022, 10.11 uur

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Consortium Grensmaas vanaf 13 september 2021, aan de slag met het herstel van de schade aan de oevers van de Maas. De schade is veroorzaakt door het extreme hoogwater van juli 2021.

Forse erosie

Onderzoek wijst uit dat het hoogwater op het Maastraject, tussen Meerssen en Echt-Susteren, op verschillende locaties voor forse erosie heeft gezorgd. Stortstenen zijn met de hoogwatergolf meegevoerd, oeverbeschermingen zijn weggespoeld en keerwanddelen zijn verdwenen. Ook is er veel zand afgezet langs de oevers door het ontstaan van stroomkuilen in de rivierbodem.

In Grevenbicht hebben die zandafzettingen geleid tot het voortijdig uit de vaart halen van het voetveer. Op diverse locaties zijn ook bomen en struiken ontworteld door de kracht van het sterk stromende water.

Opvullen

Het Consortium gaat de komende weken aan de gang met het aanbrengen van nieuwe bestorting. Maar ook het maaien en opruimen van ontwortelde bomen en struiken. En het opvullen van de stroomkuilen in de bodem van de Maas.

De locaties van de beschadigde oevers zijn: Geulle aan de Maas, Meers, Maasband, Urmond, Berg aan de Maas, Nattenhoven, Grevenbicht en Visserweert. Tussen buurtschap Kokkelert en de brug naar Maaseik is de rivieroever ook geƫrodeerd door het hoogwater. Ook hier wordt de oever hersteld en daar waar nodig voorzien van een nieuwe oeverbescherming.

De werkzaamheden duren zeker een paar weken. Meer informatie over het werk van Consortium Grensmaas vindt u op de website.