Brug Hedel 4 - 22 oktober en 20 - 22 november afgesloten voor wegverkeer

Werkzaamheden

Brug Hedel 4 - 22 oktober en 20 - 22 november afgesloten voor wegverkeer

Gepubliceerd op: 6 september 2021 - Laatste update: 11 oktober 2021, 09:46

Brug Hedel, tussen Hedel en ’s-Hertogenbosch, is van 4 tot en met 22 oktober en van 20 tot en met 22 november 2021 afgesloten voor wegverkeer.

De afsluiting is nodig om de rijbanen opnieuw te asfalteren en vanwege verschillende reparatie- en conserveringswerkzaamheden.

Hinder

Fietsers, voetgangers en scheepvaart hebben geen hinder van deze wegafsluiting. Het reguliere verkeer wordt omgeleid over de snelweg A2. Voor landbouwverkeer worden de volgende alternatieve routes geadviseerd: via de westzijde: N267 Heusdense brug en veerpont Bernse Veer en via de oostzijde: veerpont Alem – Maren Kessel.

Met de hulpdiensten wordt per type hulpdienst gekeken wat voor hen de best geschikte oplossing is. Het openbaar vervoer wordt omgeleid. Deze omleiding communiceren de vervoerders via hun eigen kanalen. Na oplevering van de rijbaan zijn alle onderhoudswerkzaamheden aan de brug gereed.

Werkzaamheden

De boog- en liggerbrug over de Maas stamt uit 1938 en wordt intensief gebruikt. Daardoor is er regelmatig onderhoud nodig. Tijdens de werkperiode worden aanrijdschades aan de stalen boogconstructie hersteld en vinden er conserveringswerkzaamheden zoals schilderen plaats. De lichtmasten worden in meerdere fasen verwijderd om een nieuwe conservering op aan te brengen.

Daarnaast wordt er een nieuwe slijtlaag op de fietspaden aangebracht. Het opnieuw asfalteren van de rijbaan vormt het sluitstuk van deze werkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf (GSB) in opdracht van Rijkswaterstaat.

Weekend november 2021

In eerdere communicatie had Rijkswaterstaat aangegeven dat de werkzaamheden naar verwachting tot eind oktober zouden duren. Het weekend in november is erbij gekomen omdat we dan de voegovergangen moeten vervangen. Het materiaal dat daarvoor nodig is was niet eerder beschikbaar.

Onderhoud vaarwegen in Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheert Rijkswaterstaat de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Daarnaast werkt Rijkswaterstaat als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk wordt alles gedaan om dat tot een minimum te beperken.