Brug Bommerhei afgesloten door onderhoudswerkzaamheden; 27 september - 8 oktober 2021

Werkzaamheden

Brug Bommerhei afgesloten door onderhoudswerkzaamheden; 27 september - 8 oktober 2021

Gepubliceerd op: 17 september 2021 - Laatste update: 6 september 2022, 12:18

Van 27 september tot en met 8 oktober 2021 zijn er namens Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden aan brug Bommerhei. De brug ligt over de Zuid-Willemsvaart, in de Laan van Boomen in Lierop en Dijkstraat in Asten. Aannemer Van Doorn Geldermalsen voert de werkzaamheden uit. Zij brengen tijdelijk minimale verkeersoverlast met zich mee.

Er is een afsluiting van de brug tijdens deze onderhoudswerkzaamheden voor al het autoverkeer en landbouwverkeer. Er geldt een omleidingsroute die op de plek zelf staat aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen de brug blijven gebruiken. De woningen in de buurt blijven bereikbaar voor de bewoners.

Onderhoud na intensief gebruik

Brug Bommerhei tussen Asten en Someren is in 2009 gebouwd. Vanaf die tijd wordt de brug intensief gebruikt, waardoor slijtage ontstaat. Om te zorgen dat de brug zijn belangrijke werk kan blijven doen, vinden er nu onderhoudswerkzaamheden plaats. Zo vervangt de aannemer het asfalt van het rijdek, net als de voegrubbers in het rijdek. Ook herstellen ze betonschades.

Onderhoud vaarwegen in Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt telkens aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheert Rijkswaterstaat de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Daarnaast werkt Rijkswaterstaat als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Hinder proberen we tot een minimum te beperken.