Nieuwsbericht

Twee rijstroken Haringvlietbrug en 50km/h vanaf 23 augustus 2021

Gepubliceerd op: 5 augustus 2021 - Laatste update: 28 februari 2023, 13:57

Om de Haringvlietbrug veilig te kunnen blijven gebruiken tot de renovatie in 2023 wordt de snelheid op de brug teruggebracht naar 50 km/h. De hierbij behorende verkeersmaatregelen worden aangepast en uitgesteld van maandag 9 augustus naar maandag 23 augustus 2021

Dit heeft minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besloten. In goede en constructieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat, het Openbaar Ministerie en de politie zijn er oplossingen gevonden voor handhaving van een maximumsnelheid van 50 km/h op 2 versmalde rijstroken in beide richtingen. Hierdoor is het mogelijk om beide rijstroken (versmald) in gebruik te houden.

Veiligheid

Uit de verzwaarde inspecties van afgelopen weken is gebleken dat uitstel van de maatregelen geen verdere verslechtering van de veiligheid van de brug heeft opgeleverd. Issues die zich voordeden, konden steeds snel worden opgelost. Deze verzwaarde inspecties worden voorlopig voortgezet.

Hoofdingenieur-Directeur Arjan Driesprong: ‘De afgelopen periode zijn er intensieve gesprekken geweest tussen Rijkswaterstaat, veiligheidsregio’s, wegbeheerders, politie en Openbaar Ministerie om te kijken met welke maatregelen de hinder voor de omgeving kon worden beperkt. Ïk ben blij dat het is gelukt om de handhavingsmiddelen en personele capaciteit te organiseren, met veel dank en waardering voor de inzet en medewerking van de politie en het Openbaar Ministerie. Doordat we twee rijstroken kunnen blijven gebruiken, neemt de verwachte hinder af.’

Beperking van de hinder

Vanaf 23 augustus zal het verkeer in beide richtingen via 2 versmalde rijstroken over de brug worden geleid. Hierbij geldt een maximumsnelheid van 50 km/u. Deze oplossing geeft minder verkeershinder dan de maatregel waarbij er 1 rijstrook minder beschikbaar zou zijn, maar weggebruikers moeten nog steeds rekening houden met een langere reistijd.

Aanpassing van de weg

Voor het inrichten van de versmalde rijstroken en het geschikt maken van de weg voor handhaving worden aanpassingen gedaan, zoals het plaatsen van bebording, belijning en geleiderails. Dit levert hinder op voor het verkeer in het weekend voorafgaand aan 23 augustus. Zodra de mate van hinder hiervoor bekend is, wordt hierover gecommuniceerd.

De verkeersmaatregelen blijven van kracht tot aan de vervanging van de klep in 2023.

Meer informatie maatregelen Haringvlietbrug

Meer informatie en het laatste nieuws over de maatregelen, de hinder voor (vaar)weggebruikers en veel gestelde vragen vindt u in ons dossier A29 Haringvlietbrug.