In gesprek over krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Nieuwsbericht

In gesprek over krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Gepubliceerd op: 8 juli 2021 - Laatste update: 8 september 2022, 12:42

Het Ontwerp projectplan Waterwet ligt ter inzage van 8 juli tot en met 18 augustus 2021. Heeft u naar aanleiding van dit ontwerpbesluit behoefte aan een nadere toelichting?

Dan bestaat de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek aan te vragen met Rijkswaterstaat. In verband met de geldende coronamaatregelen is dat een telefonisch of online gesprek.

Veel informatie

Het Ontwerp projectplan Waterwet bevat veel informatie over (de gevolgen van) de krib- en oeververlaging in het Pannerdensch Kanaal. Het ontwerpbesluit gaat onder meer in de verschillende afwegingen die Rijkswaterstaat maakt op het gebied van waterkwaliteit en de waterafvoer. Verder vindt u er informatie over benodigde vergunningen en over de uitvoering van het project en kunt u de ontwerptekeningen bekijken.

Toelichting op het ontwerpbesluit

Het organiseren van een informatieavond rond de tervisielegging van het ontwerpbesluit Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal is vanwege Covid-19 niet mogelijk. Daarom hebben we een PowerPointpresentatie over het project geplaatst op de website Coördinatie Gelderland. Ook bieden we omwonenden en andere belanghebbenden de mogelijkheid om met Rijkswaterstaat in gesprek te gaan. Daarvoor organiseren we persoonlijke gesprekken, telefonisch of online via Teams.