Rijkswaterstaat gunt planuitwerking en contractvoorbereiding A20 aan AlphA20

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat gunt planuitwerking en contractvoorbereiding A20 aan AlphA20

Gepubliceerd op: 3 juni 2021, 10:03

Rijkswaterstaat heeft de planuitwerking en contractvoorbereiding voor het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda in mei 2021 gegund aan AlphA20, een samenwerkingsverband tussen Royal HaskoningDHV (RHDHV) en Arcadis. Deze advies- en ingenieursbureaus kwamen bij een aanbesteding als beste uit de bus.

De snelweg A20 vervult een cruciale rol in de bereikbaarheid van Rotterdam/de Rotterdamse Haven, Greenport, Westland-Oostland en Greenport Boskoop. De snelweg is ook een belangrijke verbinding tussen Utrecht en Rotterdam. Om de doorstroming op het traject te verbeteren en het aantal files te verminderen, verruimt Rijkswaterstaat de capaciteit van de weg met een extra rijstrook per rijrichting. Daarmee blijft de regio goed bereikbaar.

Planuitwerking en voorbereiding realisatie

De bureaus krijgen de opdracht om het voorkeursalternatief, dat uit de verkenningsfase van het project kwam, verder uit te werken en nader te onderzoeken. De resultaten van de onderzoeken worden eerst opgenomen in een ontwerptracébesluit (OTB) en later in een tracébesluit (TB), met bijbehorende milieueffectrapportage (mer). Bij het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda vindt de contractvoorbereiding van de realisatie plaats parallel aan de planuitwerking. Daarnaast worden voorbereidende activiteiten ondernomen op het gebied van conditionering (onder andere het verleggen van kabels en leidingen) en de aankoop van vastgoed.

Combinatie prijs en kwaliteit

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) genoemd. BPKV helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. De plannen van de ingenieursbureaus zijn onder andere beoordeeld op hun bijdrage aan de projectdoelstellingen, flexibiliteit, samenwerking en risicobeheersing. De winnende partijen deden een aanbieding die het beste aansloot bij de wensen van het project. De opdracht is in mei definitief gegund.