Nieuwsbericht

Nieuwe trommels voor de Hollandsche IJsselkering

Gepubliceerd op: 23 juni 2021, 18.05 uur

De Hollandsche IJsselkering heeft na 63 jaar een nieuw aandrijfmechanisme, de zogeheten kabeltrommels met aandrijflijnen. Op 22 juni 2021 zijn de nieuwe trommels succesvol ingehesen in de 45 m hoge heftorens.

Dit leverde voor de toeschouwers een spectaculair zicht op. De Hollandsche IJsselkering is het 1e Deltawerk (oplevering 1958) dat gebouwd is en dat het westen van ons land droog houdt van Rotterdam tot en met Utrecht. Met het nieuwe aandrijfmechanisme is de kering en haar achterland weer verzekerd van droge voeten.

Nieuwe spieren

'Dit is redelijk uniek', noemt Marion Tusveld, afdelingshoofd Keringen bij Rijkswaterstaat, de klus. 'De oude dame, zoals velen haar in de omgeving liefkozend noemen, krijgt nieuwe spieren. De oude kabeltrommels zorgen er als een soort katrol voor dat de schuiven van de stormvloedkering op en neer kunnen. De twee stalen schuiven van 480 ton gaan bij storm of hoog water naar beneden en beschermen zo het laagst liggende deel van Nederland. De kering gaat nu zo'n 3 à 4 keer per jaar dicht voor hoog water maar vanwege de zeespiegelstijging verwachten we dat dit vaker moet gebeuren in de komende decennia.'

Stijgende zeespiegel

'De kabeltrommels hebben we daarom ook robuuster ontworpen', vertelt Ronald van den Berg, directeur van Hollandia Services. Dankzij deze robuustere trommels is de gehele aandrijflijn en daarmee de kering zelf, goed bestand tegen de stijgende zeespiegel.

Oer-Hollands vernuft

Het Krimpense staalbouwbedrijf voert deze renovatie uit en heeft ook het nieuwe aandrijfwerk ontworpen en gebouwd. De grote uitdaging bij het vervangen van de kabeltrommels zit 'm in het in- en uithijsen binnen de bestaande heftorens. Bij de oorspronkelijke bouw zat de schuif nog niet tussen de torens waardoor de hijskraan recht voor de openingen kon komen.

Nu moet de kraan als het ware een hoek om en daarbij de trommels zijwaarts in- en uithijsen. De monumentale torens moeten daarbij volledig intact blijven. Een behoorlijke precisieklus waarvoor Hollandia een slimme hulpconstructie heeft bedacht: Met deze zogenoemde 'pallethaak' blijft het hijspunt buiten de torens maar kunnen de 42 ton zware kabeltrommels toch volledig gecontroleerd in- en uitgehesen worden.

Hier is maanden aan voorbereiding en testen voorafgegaan en deze methode is zeer succesvol gebleken. 'Daarnaast zijn wij als Hollandia zowel in het verleden als vandaag de dag nog steeds betrokken bij deze kering. En daar zijn we natuurlijk best trots op', aldus Ronald van den Berg.

Werken in de zomer

Stormen kunnen het hele jaar door voorkomen. Werken aan de bescherming tegen hoogwater en stormvloeden is in Nederland dan ook een blijvende noodzaak. Met name tijdens het stormseizoen, dat loopt van 1 tot en met 15 april, is de kans het grootst dat een flinke storm het water zo opstuwt dat de waterstanden extra hoog worden.

Alles moet dan op orde zijn. Rijkswaterstaat heeft deze zomer weer veel werk verzet zoals aan de Hollandsche IJsselkering om de stormvloedkeringen stormbestendig te houden.

Deltawerken in topconditie

De Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel beschermt onder andere het laagstgelegen deel van Nederland, 6,76 m onder NAP in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit Deltawerk was als 1e van de 13 klaar. Rijkswaterstaat begon een jaar na de Watersnoodramp (1953) met de bouw; in 1958 was de kering klaar. De monumentale kering fungeert ook als brug en waterweg.

Door de Deltawerken in topconditie te houden, blijven ze oersterk en veilig. Rijkswaterstaat voert tot 2023 bijzonder onderhoud uit aan de Hollandsche IJsselkering, de Maeslantkering, Hartelkering, de Volkeraksluizen en de Haringvlietsluizen. We repareren en vervangen onderdelen en we verbeteren de werking. Daarbij kiezen we voor duurzame oplossingen. De keringen beschermen in combinatie met andere maatregelen de inwoners van Zuid-Holland, West-Brabant, Utrecht en Zeeland tegen hoogwater.