Interview

Laatste loodjes voor het werk in de Westerschelde

Gepubliceerd op: 29 juni 2021, 12.30 uur - Laatste update: 13 december 2023, 11.47 uur

Na een winterstop heeft aannemer Van Oord haar materieel, waaronder paradepaardje LNG-kraanschip Werkendam, weer gemobiliseerd naar de Westerschelde.

Ecologisch werkprotocol

Dit jaar staan werkzaamheden op het programma op 8 locaties: Nieuw-Neuzenpolder, Eendragtpolder, Margarethapolder, Kleine Huissenspolder, Waarde-Westveerpolder, Ellewoutsdijk, Ossenisse en Bath.

Ria Gouwens, omgevingsmanager bij Van Oord, vertelt over de huidige stand van zaken. 'Voordat we weer aan het werk konden, voerden we een check uit op de aanwezigheid van nesten en broedende vogels. Deze check is onderdeel van ons ecologisch werkprotocol', begint Gouwens. 'Het broedseizoen stond voor de deur. Onze ecoloog trof niets aan, dus de werkzaamheden konden zonder probleem van start.'

Van Oord maakt voor de veldchecks gebruik van een lokaal bekende ecoloog. 'Die weet precies waar hij moet zijn en waar hij op moet letten. Dat werkt heel prettig.'

Werkzaamheden op schema

Van Oord herstartte half maart 2021 de bestortingswerkzaamheden in de Westerschelde. Eerst op locatie Nieuw-Neuzenpolder en vanaf half mei 2021 op locatie Margarethapolder. 'We hebben geen vertraging en liggen dus goed op koers', aldus Gouwens. 'Voor de bouwvak zijn we hier klaar.'

Van Oord voert deze zomer nog wat werkzaamheden uit bij de Klein Huissenspolder, de Waarde-Westveerpolder en Ellewoutsdijk. Op deze locaties wordt breuksteen gestort.

Maatregelen natuurherstel bijna klaar

Behalve voor de vooroeververdediging werkt Van Oord bij de Westerschelde ook aan natuurherstel. Zo plaatst zij een houten palenrij bij Ossenisse. Deze palenrij moet er mede voor zorgen dat er voedselrijk slib voor vogels ontstaat.

'In maart hebben we een proef gedaan om te bekijken hoe we de palen het beste kunnen plaatsen en wat de lengte van de palen moet zijn', vertelt Gouwens. 'Op basis van de resultaten van de proef hebben we ons ontwerp en onze werkwijze geoptimaliseerd. Er wordt namelijk een kortere paallengte toegepast dan eerder voorzien en voor het installeren van de houten palenrij wordt nu een hydraulische kraan met trilblok en hulpkraan ingezet. Na de bouwvak wordt de houten palenrij bij Ossenisse geïnstalleerd.'

Extra project natuurherstel

Ondertussen is ook opdracht gegeven voor een extra project natuurontwikkeling: Zimmerman. De eerste werkzaamheden voor de aanleg van strekdammen staan gepland voor september 2021.

Eerder schreven we dat er op locatie Bath een proef met lavasteen wordt uitgevoerd. Deze proef wordt begeleid door Hogeschool Zeeland en Provincie Zeeland. In een volgende nieuwsbrief kunnen we de resultaten van deze proef melden.

Kraanschip Werkendam

Met het inzetten van kraanschip Werkendam had Van Oord een primeur te pakken, we schreven hier al eerder over. Het schip is het 1e Nederlandse kraanschip dat aangedreven wordt door Liquified Natural Gas (LNG) en reduceert de CO2-uitstoot met circa 25% ten opzichte van andere kraanschepen van dezelfde omvang.

Meer nieuws Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde