Nieuwsbericht

De toekomst van het internet

Gepubliceerd op: 16 juni 2021

Velen kunnen zich haast geen wereld meer voorstellen zonder internet. Het wereldwijde web biedt dan ook ongekende mogelijkheden om met elkaar in verbinding te staan en kennis, data en diensten met elkaar te delen. Maar er zijn ook zorgelijke ontwikkelingen rondom het internet.

Het internet is nooit bedacht om door zoveel mensen, organisaties en technologieën te worden gebruikt, waardoor fundamentele ontwerpproblemen steeds meer gaan opspelen. Wij worden als maatschappij ook steeds meer afhankelijk van het internet terwijl er steeds minder inzicht en controle is.

Eén ding is zeker: het internet is beslist nog niet uitontwikkeld. Welke technische ontwikkelingen liggen er in het verschiet? Wat betekent dit voor ons als maatschappij? Hoe maken we gebruik van de kansen die internet ons biedt zonder dat onze autonomie en sociale gelijkheid daarbij in het geding komt? Waar moeten we op letten bij het inrichten van onze infrastructuur en ruimtelijke ordening? Waar halen we de energie en grondstoffen vandaan en hoe voorkomen we negatieve impact op de leefomgeving?

In deze nieuwe editie van trendcahier De Lichtkogel gaan nationale en internationale wetenschappers, adviseurs, juristen, belangenorganisaties en bedrijven met elkaar in gesprek, op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen rondom de toekomst van het internet.

Lichtkogel Experience

Op donderdag 2 september 2021 van 14.00 - 16.30 uur, tijdens de online Lichtkogel Experience, zetten wij het gesprek over de toekomst van het internet voort. Hier willen wij de dilemma’s die in deze Lichtkogel benoemd zijn met u onderzoeken en ontdekken op welke manieren we als experts, vanuit onze organisaties en als gebruikers samen kunnen werken aan de toekomst van ons internet.

De Lichtkogeleditie over de toekomst van het internet is tot stand gekomen in samenwerking tussen SIDN, AMS-IX, ICANN, TNO-ICT, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Rijkswaterstaat.

De Lichtkogel nu ook online

Met trots presenteert de redactie van de Lichtkogel het nieuwe online platform. Hier kunt u alle eerdere edities downloaden en de digitale versie van de nieuwe editie lezen. U kunt via het contactformulier met de redactie in contact komen, gedrukte exemplaren opvragen of vaste abonnee worden van de Lichtkogel. Laat ons via het contactformulier ook uw ideeën voor nieuwe thema’s weten.

Trendcahier de Lichtkogel

Trendcahier de Lichtkogel is een initiatief van Rijkswaterstaat en fungeert als platform voor de dialoog met partners over nieuwe trends en ontwikkelingen in onze omgeving en de consequenties voor de organisatie(s). De Lichtkogel verschijnt 2 keer per jaar en kent telkens een ander centraal thema.