Nieuwsbericht

Start baggerwerkzaamheden Maas

Gepubliceerd op: 25 maart 2021

Aannemer Martens en Van Oord is in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met baggerwerkzaamheden in de Maas. De werkzaamheden worden uitgevoerd met baggerponton de Roeroord, die recent in Asselt (L) is aangekomen voor de voorbereidingen op de werkzaamheden.

De baggerwerkzaamheden maken onderdeel uit van het reguliere onderhoud van de Maas. Neergekomen zand, grind en slib worden opgezogen, waarbij het zand en grind als grondstof wordt afgevoerd en het slib gestort wordt. Daarmee wordt de Maas bevaarbaar gehouden. Het hele vaargebied van de Maas is opgedeeld in 24 werkvakken die tussen nu en begin 2022 uitgebaggerd gaan worden.

Zandwielenponton Roeroord exclusief voor gebruik op de Maas

Aannemer Martens en Van Oord zet voor deze werkzaamheden zandwielenponton Roeroord in. De installatie aan boord van dit ponton ontdoet zand en grind, dat is opgebaggerd van de bodem van de Maas, van slib en te grof materiaal.

Bijzonder aan de Roeroord is dat deze geschikt is gemaakt om explosieveilig te baggeren. Tijdens eerder baggeren in de Maas zijn op verschillende plaatsen explosieven gevonden. In verband met de vondst van deze conventionele explosieven heeft Martens en Van Oord een beveiligde werkmethode ontwikkeld. Hiervoor is zandwielenponton Roeroord omgebouwd en beveiligd.

Het zand dat van de bodem wordt gezogen gaat door een verstevigde leiding en wordt gezeefd. Met een magneet wordt het ontdaan van alle ijzerhoudende delen, waaronder dus ook de explosieven. Deze worden opgevangen in een beveiligde bak en afgevoerd. Het gefilterde zand wordt vervolgens overgeheveld naar een naastgelegen vrachtschip dat de bruikbare grondstof vervoert naar de aannemer(s) die hiermee gaan werken.

Sommige locaties zijn niet toegankelijk voor de Roeroord, daar wordt gewerkt met een kraanschip en/of baggerponton met splijtbak.

Onderhoud Vaarwegen

Jaarrond werkt Rijkswaterstaat via meerdere projecten aan aanleg, beheer en onderhoud van de Maas en kanalen in Noord-Brabant, Zuid Gelderland en Limburg. Altijd met het streven om het dagelijks functioneren van vaarweggebruikers, weggebruikers en omwonenden zo min mogelijk te belemmeren, maar overlast is niet altijd te voorkomen.

De werkzaamheden zijn nodig, soms vanwege incidenten en storingen, en soms om niet alleen nu, maar ook in de toekomst een vlotte en veilige doorstroming van water én van verkeer op en rond het water te kunnen waarborgen.