Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat raadpleegt markt over tunnelrenovaties Zuid-Holland

Gepubliceerd op: 25 maart 2021 - Laatste update: 7 juni 2022, 16:05

Rijkswaterstaat gaat 7 tunnels in Zuid-Holland renoveren. Vooruitlopend op de aanbesteding van dit project organiseert Rijkswaterstaat op 7 april 2021 een online informatiebijeenkomst voor marktpartijen. We willen de markt zoveel mogelijk betrekken, om zo te komen tot een optimale projectaanpak en marktbenadering.

De vooraankondiging van deze opdracht is gepubliceerd op de website TenderNed. Deze marktconsultatie bestaat uit 2 delen. Op woensdag 7 april 2021 van 15.00 – 16.30 uur is de eerste online bijeenkomst. Bedrijven die interesse hebben zijn van harte welkom en kunnen zich tot uiterlijk 7 april 2021, 15.00 uur aanmelden op de aanmeldpagina. Meer informatie hierover vindt u op TenderNed. Een tweede inhoudelijke marktconsultatie, waar wij u vragen een reflectie te geven op de inkoopstrategie, volgt medio 2021.

Samen met de markt

Rijkswaterstaat kan deze opgave niet zonder marktpartijen uitvoeren. Om onze voorbereidingen te optimaliseren maken we graag gebruik van de denkkracht en ervaring van het bedrijfsleven. We zijn benieuwd naar uw visie op deze opdracht: hoeveel tunnels kunnen we tegelijkertijd renoveren, hoe kunnen we hinder zoveel mogelijk beperken, wat heeft u van Rijkswaterstaat nodig om deze renovatie goed voor te bereiden en uit te kunnen voeren en hoe ziet u het uitvoeringscontract? Tijdens de digitale informatiebijeenkomst informeren wij u vanuit een studio over het proces van de marktconsultatie, het project en de beoogde planning. Teamleden van Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) sluiten aan en zijn in de studio live aanwezig om u te informeren over de stand van zaken van het project en om vragen te beantwoorden.

Over Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland

De meeste tunnels in Zuid-Holland zijn de tweede helft van de vorige eeuw, of aan het begin van deze eeuw gebouwd. Om de tunnels óók in de toekomst veilig en bereikbaar te houden zijn ze toe aan een grondige renovatie. Het gaat om renovatie en/of upgrades van de tunnel technische installaties (TTI) en de systemen voor het bedienen, besturen en bewaken van tunnels (3B Tunnels). Door bij de renovaties te streven naar uniformering en standaardisering van de installaties en systemen, wordt het tunnelbeheer en -onderhoud in de toekomst efficiënter en veiliger.

Naast de renovatie van tunnels worden in Zuid-Holland ook 13 bruggen en 12 wegen aangepakt. Dit gebeurt binnen een grootschalige Vervanging en onderhoudsopgave (VenR) van Rijkswaterstaat, waarin landelijk zeker 100 objecten worden gerenoveerd of vervangen. In 2023 start Rijkswaterstaat met de renovatie van de Heinenoordtunnel in de A29. Direct na deze renovatie willen we de 7 andere tunnels in Zuid-Holland renoveren. Deze renovaties vallen onder het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland.