Nieuwsbericht

Vervolgpakket ecologisch herstel Maas richting uitvoering

Gepubliceerd op: 19 februari 2021 - Laatste update: 8 september 2022, 12:18

Zorgen voor een goede ecologische waterkwaliteit is een belangrijke taak voor Rijkswaterstaat volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook bij de Maas. Zo is daar langs meer dan 100 km het leefgebied van riviergebonden planten en dieren al verbeterd. Eind 2021 wil Rijkswaterstaat aan de slag op 10 nieuwe locaties. Daarvoor lopen nu de vergunningenprocedures.

Oevers, beekmondingen en geulen

Op verschillende manieren wordt langs de Maas de ecologische waterkwaliteit verbeterd door het leefgebied van riviergebonden planten en dieren te herstellen: een aantal oevers krijgt een natuurvriendelijkere inrichting, 2 beekmondingen worden aangepakt. Er komt een nieuwe kwelgeul bij en een bestaande oevergeul wordt ecologisch opgeknapt. Dit gebeurt op locaties binnen de gemeenten Beesel, Maasgouw, Boxmeer, Roermond, Venlo, Gennep, Mook en Middelaar en Waalwijk (Heusden).

Planning

In de 8 genoemde gemeenten vraagt het voorbereidende ingenieursbureau Arcadis in opdracht van Rijkswaterstaat een omgevingsvergunning aan. Voor het gehele pakket zijn meerdere vergunningen nodig, met een verschillend tijdpad. Als alle vergunningen rond zijn, zoekt Rijkswaterstaat via een aanbesteding een aannemer voor de uitvoering. Die aannemer kan straks zelf bepalen hoe en in welke volgorde de 10 locaties worden aangepakt. De verwachting is dat de werkzaamheden voor dit totale pakket eind 2021 van start gaan. Als de aannemer op een locatie gaat starten, volgt nadere informatie van Rijkswaterstaat.

Horizon 2027

De afgelopen jaren is vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) al zo’n 100 km aan natuurvriendelijke oevers langs de Maas gerealiseerd. Ook zijn er 15 ondiepe geulen aangelegd en 28 beekmondingen aantrekkelijker gemaakt voor waterplanten en –dieren die van nature bij de Maas horen. Maar het werk is nog niet klaar. Tot en met 2027 staat er nog een aanzienlijke vervolgopgave op het programma.

Meer weten?

Kijk op projectpagina Maasoevers of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis). In de brochure ‘Verder werken aan ecologisch herstel van de Maas 2020-2027’ leggen we het hoe en waarom van de KRW-maatregelen langs de Maas uit.