Rijkswaterstaat bereidt zich voor op hoogwater

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat bereidt zich voor op hoogwater

Gepubliceerd op: 2 februari 2021 - Laatste update: 11 oktober 2021, 16:08

Rijkwaterstaat bereidt zich voor op een hoogwatergolf op de Rijn. Veel regen en smeltwater van sneeuw in het zuiden van Duitsland en Zwitserland zorgen voor een stijging van de waterstand in de Rijn bij Lobith eind deze week tot 14,30 m boven NAP.

Als de waterstand boven de 12 m boven NAP komt, treden de rivieren buiten de oevers en zijn maatregelen nodig. Door slim watermanagement weet Rijkswaterstaat hoeveel water er aankomt en zorgen we ervoor dat het water vlot en veilig naar de zee kan worden afgevoerd.

Verschillende maatregelen

Bij hoogwater op de rivieren kan Rijkswaterstaat verschillende maatregelen nemen om het water versneld af te voeren naar zee, zoals het openen van de stuwen op bijvoorbeeld de Maas en Rijn. Rijkswaterstaat heeft inmiddels de stuwen in de Nederrijn-Lek bij Driel, Amerongen en Hagestein geopend. Ook is de hoogwaterkering Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal gesloten. Deze kering tussen Ravenswaaij en Tiel beschermt het achterland in het westen tegen opkomend hoogwater vanaf de Lek. De scheepvaart moet omvaren via de Prinses Marijkesluizen.

Haringvlietsluizen open

Rijkswaterstaat heeft de Haringvlietsluizen tussen Hellevoetsluis en Stellendam fors open gezet om het water van de grote rivieren naar zee te spuien. Sinds 2019 kunnen de sluizen bij vloed, op een kier blijven. Er stroomt dan, tussen het spuien door, kort ook zeewater het Haringvliet in. Dat geeft vissen de mogelijkheid vanuit zee de rivier op te trekken.

De Haringvlietsluizen, onderdeel van de Deltawerken, zijn vergelijkbaar met een kraan. Als er weinig water vanaf de Rijn komt, dan gaan ze dicht en stroomt al het water via de Nieuwe Waterweg naar zee. Nu voert Rijkswaterstaat door alle 17 spuikokers de watermassa af die de rivieren vanuit Duitsland aanvoeren. Met een doorstroomopening van 2000 m2, staat ‘die kraan’ nu nog maar voor een derde open. Als de rivierafvoer nog verder stijgt kan de opening vergroot worden tot 6000 m2, maar die opening zal bij deze afvoergolf van de Rijn volgens Rijkswaterstaat waarschijnlijk niet nodig zijn.

Verwachting

Rijkswaterstaat verwacht dat het water na het weekeinde weer gaat zakken, maar als er opnieuw veel neerslag valt, is een nieuwe stijging ook mogelijk. Rijkswaterstaat is extra alert en meet nauwgezet hoeveel water er door de rivieren stroomt en hoe hoog de waterstanden zijn langs de kust en op de grote meren. Binnen Nederland werkt Rijkswaterstaat nauw samen met andere waterbeheerders, zoals waterschappen, gemeenten en provincies. Naast metingen worden met behulp van modellen verwachtingen opgesteld op basis van weersverwachtingen, neerslaggegevens en de waterhoogtes van de rivieren in Duitsland, België en Zwitserland.

Actuele informatie

Bij verhoogde waterstanden en -afvoer bericht Rijkswaterstaat over de verwachtingen. Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) verzorgt deze dagelijkse berichten over de waterstanden. Houd voor recente berichten het actuele waterbericht in de gaten of kijk op teletekstpagina 720 voor de actuele waterstanden en op teletekstpagina 724 voor de hoogwaterberichten.

Water vasthouden voor de zomer

Het hele jaar door is Rijkswaterstaat bezig om water goed te verdelen. Overvloedig water voeren we af en in tijden van droogte houden we zoetwater zoveel mogelijk vast. Het IJsselmeer speelt daarbij een belangrijke rol en wordt ook wel de nationale regenton genoemd. Met zuinig schutten zorgen we er in droge periodes bovendien voor dat er zo min mogelijk zoetwater wegvloeit.

Hoe verdeelt Rijkswaterstaat het water?

Een animatievideo die uitlegt hoe Rijkswaterstaat het water in de rivieren in Nederland verdeelt . Zodat we bij hoge waterstanden het land zo goed mogelijk beschermen tegen overstromingen. En dat er bij lage waterstanden en droogte zo lang mogelijk voldoende water beschikbaar blijft voor drinkwater, natuur, landbouw, industrie en scheepvaart. Rijkswaterstaat verdeelt ons water 365 dagen per jaar, voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

(Een animatie. Beeldtitel: Hoe verdeelt Rijkswaterstaat het water?) VOICE-OVER: Het water in Nederland komt als neerslag of via de Rijn en de Maas ons land binnen. Rijkswaterstaat verdeelt dit water zo dat we bij hoge waterstanden het land zo goed mogelijk beschermen tegen overstromingen en dat er bij lage waterstanden en droogte zo lang mogelijk voldoende water beschikbaar blijft voor drinkwater, natuur, landbouw, industrie en scheepvaart. (De rivieren op een kaart.) De Rijn komt bij Lobith ons land binnen. Het water komt dan aan bij het splitsingspunt Pannerden waar Rijkswaterstaat al meer dan 200 jaar het water volgens een vaste verdeling verdeelt tussen de Rijn en de Waal. De hoogte van de dijken langs de IJssel, Nederrijn en de Lek is op deze vaste verdeling afgestemd. Het stuwcomplex bij Driel verdeelt bij lage waterstanden het beschikbare water over de Nederrijn en de IJssel. Hiermee zorgt stuw Driel voor voldoende water voor het IJsselmeer onze nationale regenton. De drie stuwen in de Nederrijn en Lek zorgen er samen voor dat het waterpeil hoog genoeg is voor een vlotte en veilige scheepvaart op de Nederrijn en IJssel. Bij lage waterstanden houden we het water in de rivieren vast en verdelen we het beschikbare water, samen met de waterschappen via de stuwen, sluizen, gemalen en pompen. (Aan een oever ligt een schip.) De Maas kent een groot hoogteverschil. Om de rivier bevaarbaar te maken, zijn hier zeven stuwen aangelegd. Op de Maas zetten we bij lage waterstanden beperkt schutten in zodat we minder water verliezen en de scheepvaart zo lang mogelijk kan doorgaan. Bij hoge waterstanden willen we het water zo snel mogelijk kwijt. Met maatregelen zoals het openzetten van stuwen, baggeren het verlagen van kribben en oevers en het onderhoud van uiterwaarden zorgen we ervoor dat het water goed kan wegstromen naar zee. Ook geven we de rivieren ruimte via hoogwatergeulen of een verlaagd zomerbed. Rijkswaterstaat verdeelt ons water 365 dagen per jaar bij hoge en lage waterstanden. (Beeldtekst: Nederland veilig, leefbaar, bereikbaar. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.)