Rijkswaterstaat sluit hoogwaterkering Ravenswaaij (Amsterdam-Rijnkanaal)

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat sluit hoogwaterkering Ravenswaaij (Amsterdam-Rijnkanaal)

Gepubliceerd op: 28 januari 2021, 10:08 - Laatste update: 28 januari 2021, 10:11

Aankomend weekend (30 en 31 januari 2021) sluit Rijkswaterstaat de hoogwaterkering Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal. Er is een hoogwatergolf in aantocht, waarbij een waterstand van ruim boven de NAP +5 m verwacht wordt.

De kering beschermt het gebied langs het zuidelijke deel van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de Lek en de Waal tegen opkomend hoogwater vanaf de Lek. De scheepvaart ondervindt beperkt hinder.

Open verbinding met de Lek

Het zuidelijk deel van het Amsterdam-Rijnkanaal, tussen Ravenswaaij en Tiel, staat in normale omstandigheden in open verbinding met de Lek. Op dit deel van het kanaal stijgt en daalt het waterpeil dan mee met dat van de Lek.

Bij een verwachte hoge waterstand sluit Rijkswaterstaat de hoogwaterkering. Deze bestaat uit een keerschuif die in het kanaal zakt. Met het sluiten van de kering beschermt Rijkswaterstaat het gebied langs het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de Lek en de Waal (tussen Ravenswaaij en Tiel) tegen het hoge water.

Hinder scheepvaart

Schepen kunnen na de sluiting passeren door de naast de keerschuif gelegen Prinses Marijkesluis, dit kan een beperkte vertraging opleveren. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (berichten aan de scheepvaart en de marifoon) geïnformeerd.

Dijkversterking

In het najaar van 2020 is een stuk dijk aan de oostzijde, nabij de Oostertiendweg, gedeeltelijk versterkt. De vervolgwerkzaamheden kunnen niet in het hoogwaterseizoen worden uitgevoerd en komen later aan de beurt. Om in de tussentijd de stabiliteit van de dijk te verzekeren, voert Rijkswaterstaat in de komende week een tijdelijke aanpassing over een lengte van 550 m aan een achterliggende sloot uit. Zolang dat niet gerealiseerd is, houdt Rijkswaterstaat het peil op het kanaal lager. De keerschuif wordt daarom nu al gesloten bij een peil van NAP +3,60 m. Op deze manier borgen we te allen tijde de hoogwaterveiligheid van het achterliggende gebied. Eventueel verkeer wordt omgeleid, volg hiervoor de omleidingsborden.