Nieuwsbericht

Tweede saneringsplan geluidhinder rijkswegen Noord-Holland bekend

Gepubliceerd op: 11 december 2020 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:44

Rijkswaterstaat vermindert met het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Noord-Holland komen ruim 1.200 woningen in aanmerking voor geluidmaatregelen binnen dit programma.

Voor 139 woningen, die behoren tot saneringsplan 2 (van 3), is nu bekend welke maatregelen dat zijn. Dit geluidsaneringsplan betreft de gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Den Helder, Heiloo, Hollands Kroon, Velsen en Zaanstad.

Maatregelen

De beoogde maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van geluidsschermen/wallen en het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. De geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden.

Welke woningen komen in aanmerking?

Voor duizenden woningen in Noord-Holland heeft Rijkswaterstaat het gemiddelde geluidniveau per jaar berekend. Van al deze woningen is de uitkomst van de berekening op te zoeken met postcode en huisnummer in de geluidmaatregelenkaart. De planning van de maatregelen wordt in de kaart ook aangegeven.

De bewoners van de woningen waar het geluid boven de saneringsdrempel ligt, zijn hierover per brief geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunnen zij en andere geïnteresseerden terecht bij de Landelijke informatielijn (0800-8002) en andere kanalen van Rijkswaterstaat.

Meerdere plannen

Dit betreft het 2e van 3 geluidsaneringsplannen die in verschillende fases worden uitgevoerd. Sommige gemeenten komen in meerdere saneringsplannen voor. In het 1e kwartaal van 2021 wordt dit 2e ontwerp-geluidsaneringsplan gepubliceerd op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. De bewoners van de betrokken woningen zullen daarvan per brief op de hoogte gesteld worden. Na de publicatie van het ontwerp-geluidsaneringsplan heeft eenieder 6 weken de tijd om in een zienswijze aan te geven wat er mogelijk aangepast moet worden aan het plan.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 decibel* ligt, onder bepaalde voorwaarden, wordt verminderd. Bij deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van €900 miljoen ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om 20 regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van uw woning.

* Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 decibel. Hierop is een aantal uitzonderingen met lagere saneringsdrempels. Op Meerjarenprogramma Geluidsanering staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.