Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek afgerond

Nieuwsbericht

Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek afgerond

Gepubliceerd op: 16 december 2020, 17:57 - Laatste update: 14 april 2021, 09:08

Rijkswaterstaat heeft de stuwcomplexen in Driel, Amerongen en Hagestein tussen 2015 en 2020 compleet gerenoveerd en gemoderniseerd, samen met Siemens Mobility B.V. Na 6 jaar is de Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek (RSN) afgerond.

De stuwcomplexen zijn klaar voor de toekomst

Dankzij de renovatie is het stuwensemble Nederrijn en Lek weer klaar voor zijn belangrijke taak in het waterbeheer van Nederland. Het stuwensemble bestaat uit de 3 stuwcomplexen bij Driel, Amerongen en Hagestein. Het zijn onmisbare schakels in het nationale waterbeheer. Samen zorgen de 3 stuwcomplexen voor een goede bevaarbaarheid van de Nederrijn, Lek en IJssel. En de stuw bij Driel - de ‘Kraan van Nederland’ – zorgt via de IJssel, voor voldoende zoetwater voor het IJsselmeer; onze nationale ‘regenton’.

Rijnkanalisatie

De stuwcomplexen zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Het plan om deze complexen te bouwen in de Nederrijn en de Lek – de zogenoemde ‘Rijnkanalisatie’- ontstond in de jaren 30 van de vorige eeuw. Het iconische ontwerp met de vizierschuiven, van de hand van architect Wouter Hamdorff, is ruim 60 jaar later nog steeds functioneel. Wel hadden de constructies groot onderhoud nodig en waren de installaties aan vernieuwing toe. Ook is het stuwensemble geschikt gemaakt voor centrale bediening. Dit gebeurt vanuit de nieuw gebouwde bediencentrale op stuwcomplex Amerongen.

Renoveren: Uitdagend complex

Waar het destijds op het droge is gebouwd, is het stuwensemble tussen 2015 en 2020 gerenoveerd in het water. Mede hierdoor was de renovatie uitdagend en complex. De stuwcomplexen hebben vitale functies in het waterbeheer. Tijdens de renovatie moesten de stuwen betrouwbaar blijven functioneren. Zo nam bij het vervangen van de 6 vizierschuiven een tijdelijk keermiddel de waterkerende functie van de vizierschuif over. In Hagestein, in 2016 aangewezen tot rijksmonument, is een originele, gerenoveerde vizierschuif teruggeplaatst. In Amerongen is een nieuwe bediencentrale gebouwd van waaruit de 3 stuwcomplexen nu 24/7 centraal bediend worden. Ook de sluizen, installaties en andere onderdelen zijn gerenoveerd of vernieuwd. En ten slotte heeft het hele stuwensemble een schilderbeurt gekregen. Het gerenoveerde en vernieuwde stuwensemble kan weer jaren vooruit om zijn belangrijke rol in het nationaal watermanagement te vervullen.

Meer weten Stuwensemble Nederrijn en Lek

Bekijk ook de film Uitdagend en complex – Stuwensemble Nederrijn en Lek is klaar voor de toekomst met de indrukwekkende beelden van het stuwensemble en de renovatie. Meer over de werkzaamheden van de afgelopen 6 jaar en de geschiedenis van het stuwensemble leest u in het magazine ’Uitdagend complex’. Of kijk op de projectpagina Nederrijn en Lek: renovatie stuwensemble.

Uitdagend en complex, het stuwensemble Nederrijn en Lek gerenoveerd voor de toekomst Het stuwensemble Nederrijn en Lek bestaat uit 3 stuwcomplexen: In Driel, Amerongen en Hagestein. Het zijn onmisbare schakels in het waterbeheer. Het stuwensemble heeft twee functies: Samen zorgen de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein voor een goede bevaarbaarheid van de Nederrijn, Lek en IJssel. En de stuw bij Driel, de ‘Kraan van Nederland’, stuurt zoetwater naar het IJsselmeer, onze nationale ‘regenton’. Het plan om stuwen te bouwen in de Nederrijn en de Lek ontstond in de jaren 30 van de vorige eeuw. De soms beperkte vaardiepte op de IJssel belemmerde de scheepvaart. De zogenoemde ‘Rijnkanalisatie’ moest ervoor zorgen dat de rivieren het hele jaar rond bevaarbaar zijn en dat er voldoende zoetwater via de IJssel naar het IJsselmeer kan stromen. Architect Wouter Hamdorff tekende destijds voor het iconische ontwerp, ruim 60 jaar later is dat nog steeds functioneel. In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw zijn de stuwcomplexen gebouwd in het droge. Tussen 2015 en 2020 zijn ze gerenoveerd in het water. Rijkswaterstaat is in 2015 gestart met een grootscheepse, integrale renovatie. Na al die jaren waren de installaties verouderd en de constructies hadden groot onderhoud nodig. Ook moest het stuwensemble geschikt gemaakt worden voor centrale bediening. Een complex en uitdagend project, want de stuwcomplexen hebben vitale functies in de rivieren. Die moesten tijdens de renovatie betrouwbaar blijven functioneren. Bij de renovatie zijn de vizierschuiven één voor één vervangen. Een tijdelijk keermiddel nam de functie van de vizierschuif over: het keren van het water. In Hagestein, rijksmonument sinds 2016, is een originele, gerenoveerde vizierschuif teruggeplaatst. In Amerongen is een nieuwe bediencentrale gebouwd, van daaruit worden de drie stuwcomplexen nu 24/7 centraal bediend. Ook de sluizen, installaties en andere onderdelen zijn gerenoveerd of vernieuwd. En ten slotte heeft het hele stuwensemble een schilderbeurt gekregen. Meer dan duizend mensenhanden hebben hieraan gewerkt. En het resultaat mag er zijn! Dankzij de renovatie is het stuwensemble Nederrijn en Lek weer helemaal klaar voor de toekomst. Klaar voor zijn belangrijke rol in het waterbeheer van Nederland. Meer informatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl