Uitnodiging online informatiesessie op 10 november 2020 over ‘Geluid en de A67/A73 knooppunt Zaarderheiken’

Nieuwsbericht

Uitnodiging online informatiesessie op 10 november 2020 over ‘Geluid en de A67/A73 knooppunt Zaarderheiken’

Gepubliceerd op: 2 november 2020, 09:01

Rijkswaterstaat houdt op dinsdag 10 november 2020 van 19.00 tot 20.00 uur een online informatiesessie over het thema geluid bij het project A67/A73 knooppunt Zaarderheiken.

Tijdens deze sessie krijgen de deelnemers meer informatie over het aspect geluid van het project, waarbij er specifiek gekeken wordt naar de situatie in de Venlose wijk Boekend. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden voor de sessie

Aanmelden voor deze online sessie kan tot dinsdag 10 november 2020 (16.00 uur) via het aanmeldformulier op onze website. Vermeld in het formulier uw naam en e-mailadres. U ontvangt uiterlijk een uur voor het begin van de online informatiesessie een e-mail met daarin de link en een korte instructie om via Webex aan de sessie deel te nemen.

Geluid

De verbreding van de oostelijke parallelbaan met een extra rijstrook bij knooppunt Zaarderheiken leidt nauwelijks tot extra geluidhinder voor omwonenden. Bij het knooppunt Zaarderheiken is, los van de verbreding van de parallelbaan, sprake van een ‘nalevingsknelpunt geluid’. In het ontwerptracébesluit is bezien of naast de reeds aanwezige geluidsmaatregelen getroffen tussen 2012 en 2018 nog aanvullende geluidsmaatregelen nodig zijn. Met de vaststelling van het tracébesluit zal niet langer sprake zijn van een nalevingsknelpunt geluid op de A73 bij Venlo. We zullen dit uitgebreid toelichten tijdens de online informatiesessie op 10 november 2020.

Digitale informatiesessies

Als alternatief voor de informatieavond rondom het Ontwerp Tracébesluit die vanwege het coronavirus (COVID-19) niet kon plaatsvinden, organiseerde Rijkswaterstaat op 30 juni en 2 juli 2 digitale informatiesessies. Aan bod kwamen onder andere het wegontwerp, de effecten qua geluid, ruimtelijke kwaliteit, landschap en de maatregelen.

Meer informatie over het project (extra rijstrook oostelijke parallelbaan en het nalevingsknelpunt geluid) is ook te vinden op de projectpagina over de uitbreiding.