Meer duidelijkheid over elektrische laadpunten langs de snelweg

Nieuwsbericht

Meer duidelijkheid over elektrische laadpunten langs de snelweg

Gepubliceerd op: 6 november 2020, 09:02 - Laatste update: 6 november 2020, 09:03

Meer duidelijkheid voor elektrische rijders over het opladen van hun auto langs de snelweg. Daar zorgt een nieuw ontwikkeld pictogram voor. Rijkwaterstaat is begonnen met het plaatsen van dit pictogram op de bewegwijzering naar tankstations, langs de snelweg waar laadpunten zijn.

In Zeeland zijn afgelopen maand de 1e borden met het nieuwe pictogram geplaatst. Het pictogram komt op borden die toch al vervangen zou worden, omdat ze aan het eind van hun levensduur zijn.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): ‘Mooi dat iedereen straks in 1 oogopslag kan zien waar je kunt laden of tanken langs de snelweg. Dat maakt schoon rijden weer een stukje comfortabeler en dat is een goede zaak.

Nieuwe pictogrammen, alternatieve brandstoffen

Het nieuwe pictogram, een blauwe zeshoek met daarin een stekker, komt in de rechterbovenhoek op alle bewegwijzering, die verwijst naar een parkeerplaats of pompstation waar een elektrisch- of waterstoflaadpunt is. Niet alleen op snelwegen, maar ook op andere wegen, worden de pictogrammen toegepast.

Het oude pictogram voor alternatieve brandstoffen bleek voor de elektrische rijder niet duidelijk genoeg. Een weggebruiker wist niet direct of elektrisch laden ook mogelijk was, of dat een andere schone brandstof werd aangeboden. Dit doordat met het pictogram verschillende schone brandstoffen geduid werden.

Ontwikkeling pictogram

CROW heeft daarom op basis van een gebruikersonderzoek een 3-tal nieuwe pictogrammen ontwikkeld. Uit het bijbehorende gebruikersonderzoek bleek dat ruim 90% van de respondenten het nieuwe picogram voor elektrisch rijden begreep.

In de nieuwe pictogrammen geeft de achtergrondkleur aan welke brandstof er te verkrijgen is: de toevoeging van een blauwe-zeshoek-met-stekker rechtsboven is voor elektrisch laden, een groene ruit met H2 rechtsonder is voor waterstof. Op plekken waar beide brandstoffen verkrijgbaar zijn, zullen beide pictogrammen op de bewegwijzering te zien zijn.

Vervanging wegwijzers

Het nieuwe pictogram wordt niet in een keer op alle wegwijzers geplaatst. Rijkswaterstaat neemt dit mee als de bewegwijzering wordt vervangen, wanneer deze aan het eind van zijn levensduur is. Dat scheelt kosten en hinder; voor het veilig vervangen van wegwijzers moet meestal een deel van de weg worden afgesloten. Door de nieuwe pictogrammen mee te nemen in geplande werkzaamheden duurt het een aantal jaren voordat het nieuwe pictogram op alle wegwijzers langs de snelweg te zien is.