Nieuwsbericht

Aanleg overnachtingshaven Spijk gegund aan Boskalis

Gepubliceerd op: 25 november 2020 - Laatste update: 20 februari 2023, 13:54

Rijkswaterstaat gunt de opdracht voor de aanleg van de overnachtingshaven in de Beijenwaard bij Spijk definitief aan Boskalis. Met de gunning starten de voorbereidingen voor de aanleg van de overnachtingshaven, die moet voorzien in 50 ligplaatsen voor binnenvaartschepen.

De komende tijd begint Boskalis met de voorbereidingen van de werkzaamheden. De daadwerkelijke aanleg start in het voorjaar van 2021. Schippers kunnen naar verwachting in 2023 gebruik maken van de overnachtingshaven.

Minister Van Nieuwenhuizen is blij met deze stap: ‘Mooi dat de voorbereidingen nu kunnen starten. We hebben de binnenvaartschippers hard nodig voor het vervoer van onze goederen. Om dit veilig en goed te kunnen doen, is het van belang dat er voldoende ligplaatsen zijn waar ze met hun schepen kunnen overnachten.

Prijs-kwaliteit

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze Best Value-aanbesteding op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). BPKV helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. De beoordeling vond plaats op de criteria risico's, prestaties, kansen, doorgronding van het project door sleutelfunctionarissen en de prijs.

Overnachtingshaven Spijk

Op de Boven-Rijn en Waal tussen de Duitse grens en Tiel is een tekort aan overnachtingsplaatsen voor de beroepsscheepvaart. Schippers kunnen daardoor niet voldoen aan de wettelijke vaar- en rusttijden. Rijkswaterstaat realiseert daarom in de Beijenwaard bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven voor binnenvaartschippers. Naast 50 reguliere ligplaatsen komen er 2 ligplaatsen voor duwschepen met duwbakken en speciale ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke ladingen. Ook komen er voorzieningen voor de scheepvaart, zoals een auto-afzetsteiger, parkeerplaatsen en walstroom. Veilig werken en beperken van mogelijke overlast staan bij de aanleg van de haven voorop. Tijdens de werkzaamheden kunnen schepen gewoon passeren.