Nieuwsbericht

Proef nieuw hoogtedetectiesysteem Drechttunnel snelweg A16

Gepubliceerd op: 7 oktober 2020

Een nieuw hoogtedetectiesysteem voor de Drechttunnel (snelweg A16) komende vanaf Rotterdam richting Breda, is vanaf vandaag, 7 oktober 2020, in werking.

Europese regelgeving schrijft voor dat vrachtwagens niet hoger mogen zijn dan 4 m. Het systeem zorgt ervoor dat vrachtwagens die wel hoger zijn, tijdig gedetecteerd worden en de chauffeurs geïnformeerd, waardoor ze de laatste afslag voor de tunnel nog kunnen nemen.

Drechttunnel vaak afgesloten

De Drechttunnel aan de snelweg A16 moet door te hoge vrachtwagens circa 50 keer per maand kort worden afgesloten om te voorkomen dat de vrachtwagen de tunnelbuis inrijdt en schade veroorzaakt. Met het nieuwe hoogtedetectiesysteem wordt, zo is de verwachting, het aantal afsluitingen van de tunnel beperkt waarmee de weggebruiker minder vertraging heeft. De proef van 2 jaar moet uitwijzen of dat ook daadwerkelijk zo is.

Matrixbord

Het nieuwe systeem werkt met lasers die niet alleen kunnen detecteren of het voertuig te hoog is, maar kan ook in het geval dat er 2 vrachtwagens naast elkaar rijden, laten zien op welke rijstrook het te hoge voertuig zich bevindt. Dit wordt via een matrixbord gecommuniceerd naar de bestuurder, zodat deze kan zien dat het om zijn of haar combinatie gaat. De chauffeur dient dan de eerstvolgende afrit (afrit 22 Zwijndrecht) te nemen.

Alternatieve route

Te hoge vrachtwagens kunnen na de afslag Zwijndrecht een alternatieve route volgen. Die zijn met borden aangegeven (U-16) waarna het verkeer via de snelweg A15, autoweg N3 en snelweg A27 zijn weg kan vervolgen.

Fileaanpak 2020

Deze proef is onderdeel van het programma Fileaanpak 2020 waarbij er maatregelen worden genomen om de doorstroming op het wegennet te bevorderen en geeft invulling aan de maatregel hotspot vrachtauto’s. De proef is voor 2 jaar.