Droogtemonitor: Neerslag brengt verlichting, aandacht voor lage rivierafvoer

Nieuwsbericht

Droogtemonitor: Neerslag brengt verlichting, aandacht voor lage rivierafvoer

Gepubliceerd op: 1 september 2020, 17:20 - Laatste update: 1 september 2020, 17:24

De afgelopen weken (2020) viel er op veel plaatsen in Nederland neerslag. Dat heeft gezorgd voor verlichting in delen van het land. Maar niet overal is evenveel neerslag gevallen. Dat is te merken aan de grondwaterstanden in het zuiden en oosten die nog steeds dalen.

De rivierafvoer van de Rijn is laag voor de tijd van het jaar, maar zal de komende dagen stijgen. De afvoer van de Maas is zeer laag en zal naar verwachting laag blijven. Beide rivieren hebben voldoende water om aan de watervraag te voldoen.

Als gevolg van de neerslag is het gemiddeld landelijk neerslagtekort de afgelopen weken gedaald en ligt daardoor weer onder het niveau van de 5% droogste jaren. Naar verwachting neemt het tekort de komende 2 weken wel weer licht toe, maar blijft zeer waarschijnlijk onder de lijn van de 5% droogtejaren.

Afvoer van de Rijn en de Maas

De afvoer van de Rijn is de afgelopen weken gedaald naar een waterstand die laag is voor de tijd van het jaar. De voorbijgaande dagen is er veel neerslag gevallen in het stroomgebied van de rivier. Daardoor zal afvoer van de Rijn de komende dagen weer gaan stijgen om daarna weer te dalen.

De afvoer van de Maas is zeer laag en zal naar verwachting de komende weken laag blijven. De situatie blijft door de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt beheersbaar. Zo zijn de stuwen Roermond, Belfeld en Grave nog steeds met een niet-doorlatend materiaal afgedicht om onnodig waterverlies te voorkomen. Het waterpeil van de kanaal- en stuwpanden staat zo veel als mogelijk tegen de maximale grens aan. Hierdoor is meer water beschikbaar voor de scheepvaart en daalt de grondwaterstand minder snel.

In de Brabantse en Limburgse kanalen en in het Kanaal Gent-Terneuzen kunnen door waterbesparend schutten de wachttijden voor schippers wel oplopen. Zowel de Rijn als de Maas voeren voldoende water aan om aan de watervraag te voldoen.

Andere maatregelen

Er is nog steeds sprake van een licht verhoogde zoutconcentratie op de Hollandsche IJssel. Door een combinatie van een lage Rijnafvoer met af en toe optredende hogere waterstanden op zee is het zoute water verder de Hollandsche IJssel opgetrokken. De laatste week is de situatie verbeterd, onder andere door meer water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek aan te voeren om door te spoelen.

Effecten op landbouw en natuur

De omstandigheden voor de landbouw zijn in de meeste gebieden gunstiger geworden: er is regen gevallen en de extreme hitte die de gewasgroei remde is voorbij. Door de lagere temperaturen en kortere dagen hebben gewassen ook minder water nodig. In de natuur is de droogte van de afgelopen periode nog steeds goed merkbaar. Alhoewel de natuur door de regen weer wat groener en natter oogt, zijn niet alle gevolgen direct zichtbaar.

Droogtemonitor en LCW

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor een eventueel watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van onder meer waterschappen, het KNMI en Rijkswaterstaat.

Dagelijkse monitoring droogte

Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen (jaarlijks van april tot oktober) gebeurt dit intensiever, omdat door het groeiseizoen en stijgende temperaturen een grotere kans op watertekorten aanwezig is.