Proef Spijkenisserbrug: socials geschikt voor verkeersinformatie aan jongeren [Proef Spijkenisserbrug: socials voor verkeersinformatie jongeren]

Nieuwsbericht

Proef Spijkenisserbrug: socials geschikt voor verkeersinformatie aan jongeren [Proef Spijkenisserbrug: socials voor verkeersinformatie jongeren]

Gepubliceerd op: 15 juli 2020 - Laatste update: 24 mei 2022, 14:01

Uit een proef met jongeren die regelmatig over de Spijkenisserbrug fietsen, blijkt dat social media geschikt zijn om jeugd te bereiken met verkeersinformatie.

De techniek werkt, een groot deel van de doelgroep is bereikt en de jongeren staan er voor open. Ook is de onderzochte techniek waarschijnlijk breder toepasbaar. De potentie zit vooral in het vooraf aankondigen van geplande werkzaamheden en in het verwijzen naar middelen voor actuele reisinformatie zoals websites of een sms-service.

De proef past in het streven van Rijkswaterstaat om samen met de gemeenten Nissewaard en Rotterdam en het Havenbedrijf de bereikbaarheid van Voorne-Putten te verbeteren. Naast deze proef lopen er nog 2 andere proeven voor een betere bereikbaarheid: de brugopeningsvoorspeller voor automobilisten en een proef met een fietspont bij de Spijkenisserbrug.

Igor Bal, wethouder Verkeer en Vervoer gemeente Nissewaard: ‘De Spijkenisserbrug is één van de belangrijkste verbindingswegen van en naar Nissewaard. Een brug gaat regelmatig open en dicht. Hierbij vinden we het als gemeente erg belangrijk dat de bruggebruiker zo optimaal mogelijk geïnformeerd wordt over openingen en werkzaamheden aan de brug. Deze proeven brengen daar weer meer inzicht in. Hierbij is de mening van de gebruiker van belang. Hoe meer mensen de enquêtes invullen hoe beter zicht hierop wordt verkregen. We blijven werken aan een optimale communicatie naar onze burger.’

Proef socialmediaberichten

Doel van de proef was om te onderzoeken of het mogelijk is om een specifieke doelgroep te bereiken en deze gerichter te informeren over bruguitval en reisalternatieven. Via Facebook, Instagram, Snapchat en YouTube zijn tijdens 2 testweken dagelijks voor langere tijd berichten vertoond die doorlinkten naar een website met informatie over onder andere de alternatieven. Eénmaal gebeurde dit realtime tijdens een daadwerkelijke stremming van de Spijkenisserbrug op 19 februari 2020. Uitgangspunt was dat de jongeren voor vertrek hun telefoon raadpleegden. De berichten veroorzaakten geen geluid of trilling om afleiding tijdens het fietsen te voorkomen.

De doelgroep is goed bereikt qua leeftijd en locatie (jongeren uit met name Spijkenisse en Hoogvliet). Door de vormgeving en teksten van de berichten zijn de onderzoekers er in geslaagd om een aanzienlijk deel van de fietsers in deze doelgroep te bereiken; ongeveer de helft gaf aan meestal over de brug te fietsen.

Groot bereik doelgroep

Tijdens de stremming zijn in korte tijd 1.682 mensen bereikt. In beide testweken hebben de berichten circa 40.000 mensen bereikt. Dat komt neer op ongeveer 68% van de doelgroep (op basis van leeftijd en locatie). In de 1e testweek is het bericht in totaal ruim 200.000 keer vertoond, in de 2e testweek bijna 400.000 keer.

In een korte enquête tijdens de 2e testweek gaf 79% aan het prettig te vinden om deze informatie via social media te ontvangen. Circa 81% vond de informatie goed en de website bevatte voor circa 75% van de bezoekers nieuwe informatie.

Conclusie proef

De onderzoekers concluderen wel dat berichten via social media minder geschikt zijn om realtime tijdens plotselinge bruguitval te informeren. Het bericht staat dan relatief kort online en de ontvanger moet precies op dat moment actief zijn op social media om het bericht te zien. Hoe langer het bericht online staat, hoe groter de kans is dat het gezien wordt. Socialmediaberichten zijn daarom met name geschikt bij langduriger inzet, bijvoorbeeld om geplande werkzaamheden aan te kondigen. Daarnaast om te verwijzen naar middelen voor actuele reisinformatie, zoals websites of de sms-service voor de brug. Zeker in combinatie met andere middelen zoals een app, e-mail en/of sms hebben dit soort berichten veel potentie.

De komende 10 jaar worden veel werkzaamheden uitgevoerd in de Rotterdamse regio, maar ook in de rest van Zuid-Holland. Initiatiefnemers provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam en Den Haag, MRDH, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail en Rijkswaterstaat/ministerie werken nauw samen met bedrijven, (uitvoerings-)organisaties, belangenbehartigers en overige gemeenten aan een gezamenlijke aanpak om de bereikbaarheid in de provincie op peil te houden. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. De ervaringen en resultaten die zijn opgedaan met deze proef zijn waardevol om te bepalen hoe berichtgeving via social media de komende jaren breder ingezet kan worden.

Proef met automobilisten

Sinds 22 januari 2020 loopt er ook een proef voor automobilisten op Voorne-Putten. Met een brugopeningsvoorspeller voor de Botlekbrug en Spijkenisserbrug wil Rijkswaterstaat hen via informatiepanelen langs de weg beter informeren of de bruggen beschikbaar zijn. De brugopeningen worden voorspeld aan de hand van het scheepvaartverkeer dat richting de bruggen vaart. Tijdens de proef is eraan gewerkt om de betrouwbaarheid van de voorspellingen verder te verhogen. Deze is namelijk nog niet optimaal. Op dit moment wordt ook deze proef geëvalueerd. Hierbij worden ook de reacties op 2 publieksenquêtes meegenomen.

Tot vrijdag 18 juli 2020 staat er een 2e enquête online met deels nieuwe vragen via rijkswaterstaat.nl/brugopeningsvoorspeller. Er wordt momenteel een vervolg van de proef voorbereid om de betrouwbaarheid van de informatie verder te verbeteren. Rijkswaterstaat roept de gebruikers van de 2 bruggen op om de enquête in te vullen zodat hun ervaringen gebruikt kunnen worden bij het vervolg van de proef.

Proef met pont

Afgelopen april (2020) was een eendaagse proef gepland om bij uitval van de Spijkenisserbrug fietsers over te zetten met een speciale fietspont. Door de coronacrisis is deze proef uitgesteld tot oktober. Doel van de proef is om te testen of de inzet van een pont voor (brom)fietsers en voetgangers een mogelijk alternatief is om in de toekomst structureel in te zetten bij geplande of ongeplande uitval van de brug.