Presentatie plan voor natuurontwikkeling Cortenoever

Nieuwsbericht

Presentatie plan voor natuurontwikkeling Cortenoever

Gepubliceerd op: 15 juli 2020, 11:08

Rijkswaterstaat en provincie Gelderland presenteren op woensdag 15 juli 2020 het definitieve ontwerp voor de natuurontwikkeling van Cortenoever. Cortenoever is een bijzonder uiterwaardengebied langs de IJssel in de gemeente Brummen.

Wat het gebied bijzonder maakt is dat je hier het nog gave reliëf van kronkelwaardgeulen aantreft. Dat zijn sikkelvormige laagten in een uiterwaard in de binnenbocht van een sterk gekromde rivier.

Daarbij heeft Cortenoever een grote soortenrijkdom en zeldzame natuur zoals hardhoutooibos, stroomdalgrasland, glanshaverhooiland en wateren met Krabbenscheer en glanzend fonteinkruid. Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat werken samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Brummen aan verdere natuurontwikkeling in Cortenoever. Het doel is om het huidige gebied zo in te richten dat een nog waardevoller natuurgebied ontstaat met schoon en gezond water.

3 natuurdoelen in 1 project

In project Cortenoever komen 3 natuurdoelen samen. De Kaderrichtlijn Water gaat over het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Daarvoor nemen we maatregelen die ervoor zorgen dat het gebied langer onder water staat. Daardoor ontstaat een kraamkamer voor vissen. Natura 2000 heeft als doel de natuurlijke leefomgeving van dieren en planten te verbeteren. Het natuurgebied Cortenoever is onderdeel van het Natura 2000-gebied. Hiervoor breiden we een hardhout ooibos uit, passen we beheer aan om glanshaverhooiland te realiseren en graven we enkele kronkelwaardgeulen uit. Het 3e doel waaraan het project bijdraagt, is Het Gelders natuurnetwerk. Dat heeft als doel natuurgebieden te versterken en met elkaar te verbinden.

Bekijk onderstaande video en kom meer te weten over de plannen voor het natuurgebied.

VOICE-OVER: Aan de IJssel, ten oosten van Brummen, ligt een bijzonder gebied het buurtschap Cortenoever. Dit gebied heeft een grote soortenrijkdom en zeldzame habitats als hardhoutooibos, stroomdalgrasland, glanshaverhooiland en wateren met krabbenscheer en fonteinkruiden. Daarnaast vind je in Cortenoever het nog gave reliëf van kronkelwaardgeulen en stroomdalgeulen. Om dit bijzondere gebied te laten floreren, slaan Rijkswaterstaat provincie Gelderland, Staatsbosbeheer en gemeente Brummen de handen ineen. Ze zorgen ervoor dat bijzondere planten en dieren hier meer ruimte krijgen en de waterkwaliteit verbetert. (Twee mannen lopen door een weiland, het gras staat kniehoog. Kees Buddingh:) RUSTIGE MUZIEK KEES BUDDINGH: In 2015 zijn we als provincie begonnen met het maken van een inrichtingsplan voor Cortenoever. Dat inrichtingsplan had een tweetal doelen in eerste instantie. Het realiseren van het Gelders Natuurnetwerk en het realiseren van Natura 2000-doelen in dit gebied. Toen dat schetsontwerp klaar was, toen zijn we in contact geraakt met Rijkswaterstaat omdat die hier ook hun belangen hebben in de uiterwaarden. En toen hebben we besloten dat het heel goed was om samen te werken omdat zowel KRW-doelen als Natura 2000-doelen goed gecombineerd kunnen worden in dezelfde maatregelen. Dus je slaat in wezen twee vliegen in een klap. DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER (Samen met de andere man loopt Kees rustig verder. Het uitgestrekte grasgebied vanuit de lucht.) KOEN AKKERS: De Kaderrichtlijn Water gaat over het verbeteren van waterkwaliteit. En dat doen we ook hier, bij de batterij. In dit gedeelte zie je dat, na een droogteperiode, dat het water bijna weg is. Wat wij gaan doen, is de lagere delen verder ontgraven zodat er gedurende een langere tijd water in blijft staan. Dat is goed voor de Kaderrichtlijn Water, maar tevens ook voor de Natura 2000 voor de weidevogels en amfibieën. (Uitgedroogde modder langs de oever van een vijver. Een klein bos.) VOGELS TJIRPEN Het doel van de Natura 2000 is ook het creëren van extra bos. Dat kunnen we hier, naast het Bosje van Heyendaal wat een zeldzaamheid is in de uiterwaarden dat daar een stukje hardhoutooibos groeit. Daaromheen maken we nu een uitbreiding van ongeveer acht hectare bos. Op de hogere delen hardhoutooibos, op de lagere delen komt een wilgenbos. Het bos loopt ongeveer door tot aan de haag hierachter. (Koen gebaart naar de haag. Het Bosje van Heyendaal vanuit de lucht. Wat verderop lopen Koen en Kees verder.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER BUDDINGH: We staan hier in het prachtige kronkelwaardlandschap van Cortenoever. Met aan deze kant de hoge oeverwal en aan deze kant de oude geul van de IJssel. Binnen het gebied hier ligt een aantal van dit soort geulen en een aantal daarvan, die willen we weer watervoerend maken. Op dit moment, een groot deel van het jaar staan ze droog en we willen ze behoorlijk verdiepen en eigenlijk de oude geul van de IJssel weer terugbrengen. Dus we gaan niet domweg graven we gaan proberen om het oude profiel echt reliëfvolgend af te graven. En daarmee denken we de KRW-waarden terug te krijgen die hier ooit in het verleden waren. DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER (Allerlei soorten wilde bloemen en planten op verschillende plekken in het landschap.) AKKERS: Voor het Gelders Natuurnetwerk wordt in dit gebied 65 hectare omgevormd naar natuur. Dat wil zeggen dat gebieden die eerst agrarisch beheerd werden nu natuurtechnisch beheerd worden en dat is goed voor de biodiversiteit. (Koen loopt weg. Een ooievaar.) VOICE-OVER: Het definitieve ontwerp voor de natuurontwikkeling in Cortenoever is klaar. Dat kunt u lezen op samenwerkenaanriviernatuur.nl/cortenoever. Neem voor vragen contact met ons op via cortenoever@rws.nl. (Het beeld wordt groen met wit. Beeldtekst: Meer informatie? samenwerkenaanriviernatuur.nl/cortenoever. cortenoever@rws.nl. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De logo's van Staatsbosbeheer, de gemeente Brummen en de provincie Gelderland.) DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG (Beeldtekst: Een productie van Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland in samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeente Brummen. Copyright 2020.)

Veel rekenwerk voor natuurontwikkelingsplan Cortenoever

Eerdere plannen uit 2019 voor maatregelen in het gebied, gaven voor de waterveiligheid iets teveel opstuwing van de rivier bij hogere waterstanden en voor de scheepvaart iets te veel aanzanding in de vaargeul. Daarom moesten ze worden aangepast. Er was veel rekenwerk nodig om de juiste balans te vinden tussen winst voor de natuur, waterveiligheid en baggerkosten. Vanwege het doorrekenen van verschillende ingrepen, heeft het tot nu geduurd voordat iedereen tevreden was.

Het plan is vanaf vandaag te vinden op de website Samenwerken aan Riviernatuur. De aanvraag voor de benodigde vergunningen is in het najaar van 2020.