Met Richtlijnen Vaarwegen 2020 houden we onze vaarwegen vlot en veilig

Nieuwsbericht

Met Richtlijnen Vaarwegen 2020 houden we onze vaarwegen vlot en veilig

Gepubliceerd op: 31 juli 2020, 09:14 - Laatste update: 29 juli 2020, 15:48

Door alle vaarwegen volgens dezelfde richtlijnen aan te leggen, weet de gebruiker van de vaarwegen waar hij aan toe is. Zo ontstaat een beter en veiliger vaarwegennetwerk. Rijkswaterstaat beheert deze Richtlijnen Vaarwegen.

Hierin staat onder andere hoe we sluizen, bruggen en binnenhavens moeten ontwerpen, onderhouden en bedienen. De nieuwste editie is eind juli 2020 verschenen. De eerste versie van de richtlijnen verscheen in 1996. Sindsdien zijn deze regelmatig herzien. De laatste actualisatie, waarbij de Richtlijnen Vaarwegen zijn uitgebreid met rivieren, is op 25 juni 2020 vastgesteld en treedt 31 juli 2020 in werking.

Richtlijnen essentieel

‘Als wij ergens een nieuwe sluis of brug bouwen of een vaarweg aanleggen, pakken we deze richtlijnen erbij’, vertelt Senior Adviseur bij Rijkswaterstaat Otto Koedijk. ‘Er is 5 jaar onderzoek gedaan door het Marin en Deltares om de richtlijnen uit te kunnen breiden met rivieren. Alle overige nieuwe ontwikkelingen verzamelen we en we stemmen de concept richtlijnen extern af met de provinciale vaarwegbeheerders, havenautoriteiten, BLN-Schuttevaer, Waterrecreatie Nederland en Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM).'

Richtlijnen voor Rivieren

Tot nu toe waren de richtlijnen met name bedoeld voor vaarwegen met weinig stroming. In de nieuwe richtlijnen zijn ook de rivieren, waar het sneller stroomt, toegevoegd. Koedijk: ‘Daar moet je rekening houden met bijvoorbeeld grotere padbreedtes van schepen (breedte van de weg die een schip door het water aflegt) en afstanden tussen een wachtplaats en een brug. Alle relevante aspecten zijn nader onderzocht en hebben geleid tot deze nieuwe richtlijnen.’