Bouwbedrijf Denys verlegt pijpleiding voor verbreding A2

Interview

Bouwbedrijf Denys verlegt pijpleiding voor verbreding A2

Gepubliceerd op: 20 april 2020

In de bodem van het nieuwe tracé A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide ligt een pijpleiding voor het vervoer van chemische stoffen van de Rotterdamse haven naar Chemelot Sittard-Geleen.

Die leiding kan straks niet onder de nieuwe weg liggen, omdat je er dan heel moeilijk bij kan, terwijl de leiding altijd toegankelijk moet zijn. Dat is bijvoorbeeld nodig voor onderhoud. Bouwbedrijf Denys gaat daarom een nieuwe leiding leggen waar dit noodzakelijk is, in gesprek met Stan Koevoets, bedrijfsleider bij Denys Nederland.

Pijpleiding van 8 km

De pijpleiding moet over een lengte van ongeveer 8 km voor de verbreding van de snelweg A2 worden verplaatst. Koevoets legt uit hoe dat in z’n werk gaat. ‘In eerste instantie kunnen we de nieuwe leiding nog niet aansluiten op de bestaande leiding. De leiding wordt op de nieuwe locatie gelegd en de aansluiting volgt pas op een later moment. De nieuwe locatie van de leiding wordt in het veld gemarkeerd met paaltjes. Hiervoor zijn begin dit jaar waar nodig de bomen en struiken al weggehaald bij het gedeelte van de A2 dat verbreed wordt. Vervolgens maken we een sleuf in de grond waar de leiding komt te liggen en wordt de leiding in het veld naast de sleuf neergelegd. Vervolgens wordt de leiding in de sleuf gelegd en worden de leidingstukken ter plekke zorgvuldig aan elkaar gelast. Daarna wordt de sleuf weer dichtgemaakt en wordt de omgeving hersteld naar de situatie zoals deze was voor alle werkzaamheden. Hierover zijn afspraken gemaakt met de grondeigenaren.’

Een mooie uitdaging

‘Een eenvoudige opdracht is het zeker niet, het is een mooie uitdaging’, aldus Koevoets. Er is volgens hem geen groot materieel nodig voor de werkzaamheden, al is dat wel wat subjectief. ‘Soms wordt een graafmachine al als een grote machine gezien.’ De omgeving heeft weinig hinder van het werk. Alleen de graafmachines langs de weg zijn te zien. Dit soort werkzaamheden voert bouwbedrijf Denys heel vaak uit.

Voorbereidingen aanleg pijpleiding A2 cruciaal

Het meeste werk gaat zitten in de voorbereidingen. Er zijn veel belanghebbenden bij dit project. Denk aan alle grondeigenaren, maar ook bijvoorbeeld ProRail (de PPS-leiding kruist een spoorweg), gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties. ‘Met al die partijen moeten goede afspraken worden gemaakt’, benadrukt Koevoets, ‘want je bent wel bezig in het eigendom van anderen.’

Denys voert de werkzaamheden uit in opdracht van de eigenaar en beheerder van de pijpleiding PPS-Pipelines (Petrochemical Pipeline Services). Koevoets: ‘Samen met PPS-Pipelines en Rijkswaterstaat bekijken we hoe we de communicatie het beste aan kunnen pakken. We willen zelf zo veel mogelijk contact zoeken met belanghebbenden, maar we kijken ook waar we aan kunnen sluiten bij communicatiemomenten van Rijkswaterstaat en PPS.’

Start werkzaamheden verlegging pijpleiding A2

De voorbereidingen van de verlegging zijn bijna afgerond. Volgens planning start Denys in mei met de aanleg van de nieuwe leiding, maar gezien de huidige situatie rondom het coronavirus is daar absoluut geen zekerheid over te geven. Aan het eind van 2020 wordt de nieuwe leiding aangesloten op de bestaande, dus dan moeten de leidingen er in ieder geval liggen.

Meer nieuws A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide