Droogteseizoen 2020 van start

Nieuwsbericht

Droogteseizoen 2020 van start

Gepubliceerd op: 31 maart 2020, 19:12

Op 1 april begint het droogteseizoen 2020. Ieder jaar brengt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in deze periode een startbericht uit.

In dit startbericht wordt de uitgangssituatie voor het nieuwe droogteseizoen beschreven. Wat is de actuele stand van zaken op dit moment? En wat doet de LCW in deze periode?

Grondwater behoorlijk aangevuld

Na de droge jaren 2018 en 2019 (regionaal) waren grondwaterstanden in veel gebieden in Nederland laag. In de afgelopen herfst en winter trad een goed herstel op. Vooral de vele neerslag in februari en de 1e week van maart hadden een positief effect op de grondwaterstand.

De afvoeren van de Rijn en de Maas zijn rond normale waarden en de grote rivieren blijven komende periode voldoende water aanvoeren. De uitgangssituatie voor het droogteseizoen is hiermee normaal. In enkele regio’s is de grondwaterstand nog niet op peil.

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater is overal op orde. Er is voldoende water beschikbaar in de komende weken om in de watervraag te kunnen voorzien.

Droogtemonitor en LCW

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de LCW een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor een eventueel watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat.

Dagelijkse monitoring

Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen (jaarlijks van april tot oktober) gebeurt dit intensiever, omdat door het groeiseizoen en stijgende temperaturen een grotere kans op watertekorten aanwezig is.

Meer informatie droogte in Nederland

Op de nieuwspagina Droogte en watertekort vindt u een overzicht van nieuws- en persberichten over droogte in Nederland gedurende het droogteseizoen. De actuele situatie van waterhoogten, afvoeren en watertemperaturen is te vinden op de website Waterinfo. De dagelijkse update van het waterbeeld staat in het Waterbericht.