Nieuwsbericht

Verbinding natuurgebieden hersteld door ecoduct Koekendaal

Gepubliceerd op: 16 januari 2020 - Laatste update: 16 januari 2020, 13:30

De afgelopen jaren is door Rijkswaterstaat, BAM en gemeente Doetinchem hard gewerkt aan de realisatie van ecoduct Koekendaal. Op woensdag 15 januari 2020 is de passage officieel afgesloten voor de mens en aan de natuur gegeven.

Onder andere dassen, reeën, vleermuizen en boomkikkers in natuurgebied de Wrange, kunnen elkaar vanaf dat moment vanuit de verschillende delen weer vinden. Het nieuwe ecoduct bevindt zich over de snelweg A18 ter hoogte van landgoed De Koekendaal.

Meerjarenprogramma ontsnippering

Natuurgebied de Wrange werd tot op heden gescheiden door de A18. Ecoduct Koekendaal brengt daar verandering in. De natuurbrug over de A18 is aangelegd als een van de laatste ecoducten in het meerjarenprogramma ontsnippering (MJPO) van Rijkswaterstaat. Vanaf 2005 zijn vele ecoducten, faunatunnels en andere verbindingen aangelegd in Nederland om natuurgebieden over en onder infrastructuur weer te verbinden. De aanleg van het ecoduct werd uitgevoerd door BAM. Gemeente Doetinchem beheert het groen op en aangrenzend aan het ecoduct.

Natuurgebied de Wrange

De Wrange is onderdeel van een gebied van oude rivierduinen en dekzanden langs de noordoever van de Oude IJssel. Het beeld van het gebied is een afwisseling van bossen en open ruimtes. De Wrange is onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk en van de Ecologische Verbindingszone die tussen Gaanderen en Doetinchem ligt. Deze zone verbindt Montferland met de Wrange, Zumpe en Slangenburg. De Wrange is ook een belangrijk uitloopgebied voor Doetinchem. Het ecoduct is vernoemd naar het aanwezige landgoed: De Koekendaal.

Verbinding over de A18

De A18 is een grote barrière voor diverse diersoorten zoals ree, das, vleermuizen, boomkikker, kamsalamander en levendbarende hagedis. Ecoduct Koekendaal kan die barrièrewerking flink verminderen en een goede verbinding vormen tussen de natuurgebieden aan weerszijden van de snelweg. De functionele breedte op het midden van het ecoduct is 20 m. Dit is ruim voldoende voor de grootste diersoort die hier voorkomt: het ree.

Aanplanten grondwallen

Tussen het ecoduct en de Rekhemseweg zijn aan weerszijden van de A18 grondwallen aangelegd en aangeplant met inheemse struiken en loofhout. Dennen zijn in verband met het risico op natuurbranden niet meer teruggeplant. Een mantel van bloeiende heesters naast een snelweg vertraagt of dooft een beginnende natuurbrand. Een brandsingel van loofhout bomen voorkomt brandoverslag over een snelweg. Deze maatregel bevordert ook de biodiversiteit langs de snelweg en vergroot het leefgebied van onder anderen vlinders, bijen en salamanders.