Nieuwe natuur voor de dieren van de Beijenwaard bij Spijk

Nieuwsbericht

Nieuwe natuur voor de dieren van de Beijenwaard bij Spijk

Gepubliceerd op: 29 januari 2020, 10:48 - Laatste update: 14 januari 2020, 09:34

In de Beijenwaard bij Spijk leven veel verschillende dieren. Van diverse soorten vleermuizen tot de bever, poelkikker en de zwanenmossel. Wat gaat er gebeuren met deze dieren als we er aan de slag gaan met de bouw van de nieuwe overnachtingshaven bij Spijk?

De ecoloog die het gebied bestudeerde, heeft een lijst van dieren samengesteld die voorkomen in de Beijenwaard. Daar zitten ook bijzondere, beschermde soorten bij. Soorten waar we verstandig en voorzichtig mee om moeten gaan. Denk daarbij aan de bever, poelkikker en de gewone dwergvleermuis.

Zorgen voor een veilig leefgebied

De aanwezigheid van deze dieren houdt in dat we niet zomaar in de Beijenwaard aan de slag kunnen gaan met de bouw van de overnachtingshaven Spijk. In het kort betekent het dat we moeten zorgen dat ze ergens anders een veilig leefgebied vinden. Deze dieren hebben daarbij hulp van ons nodigen die willen wij graag bieden. Vooral voor die soorten richten we verderop leefgebieden in waar ze zich weer thuis voelen.

Nieuwe beversporen

Zo is er een paar jaar geleden al een nieuw leefgebied voor de poelkikker en bever ingericht, d’n Nootenboom. Dit ligt in Aerdt, zo’n 6 km ten westen van Spijk. Hier is zachthoutooibos geplant en een nieuwe plas aangelegd. Voor bevers is ook een nieuwe plek gemaakt. Dit blijkt een succes, want onlangs hebben we daar de eerste beversporen gevonden. Ook voor de andere diersoorten creëren we dit soort oplossingen.

Verhuizing dieren uit de Beijenwaard

Naar verwachting start een aannemer in de zomer van 2020 met de aanleg van de haven. Voor die tijd willen we beschermde dieren in het gebied verplaatsen naar andere, veilige plekken en voorkomen dat nieuwe dieren zich in het gebied gaan vestigen.

Zo laat Rijkswaterstaat de poelkikkers in de poel in de uiterwaard vangen en uitzetten in een andere plas. Er komt een scherm om het gebied, waardoor de kikker niet meer het gebied kan intrekken. Daarnaast gaan we het water in de poel verlagen, zodat we de vissen kunnen vangen en elders kunnen uitzetten. Ook zorgen we dat de bever niet meer de burcht in kan en naar een andere burcht in de omgeving trekt. Tot slot gaan we het struweel en de houtopstanden rondom de poel weghalen. Een gespecialiseerd bedrijf voert alle werkzaamheden uit onder begeleiding van een ecoloog. De werkzaamheden starten in februari 2020 en duren met tussenpozen het komende half jaar.

Wilt u meer weten over de dieren die in de Beijenwaard voorkomen? De komende tijd stellen we veel bijzondere soorten voor in de nieuwsbrief Aanleg overnachtingshaven Spijk.

Meer nieuws Boven-Rijn: aanleg overnachtingshaven Spijk