Informatieavonden ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14; 10 en 11 februari 2020

Nieuwsbericht

Informatieavonden ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14; 10 en 11 februari 2020

Gepubliceerd op: 24 januari 2020 - Laatste update: 12 april 2021, 13:30

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt op 10 en 11 februari 2020 2 informatiebijeenkomsten om de ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen–N14 toe te lichten.

Bezoekers van de informatieavonden krijgen de gelegenheid om ook tijdens de informatieavonden een zienswijze in te dienen op de plannen. De totale periode voor het indienen van een zienswijze is van vrijdag 24 januari tot en met donderdag 5 maart 2020.

Tijdens deze verkenning heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2 alternatieven onderzocht om de doorstroming van het verkeer te verbeteren tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Ook zijn 2 varianten voor een nieuw Ringvaartaquaduct voor het verkeer van Amsterdam naar Den Haag onderzocht.

Voorkeursalternatief A4 Burgerveen-N14

De keuze is gevallen op een extra rijstrook op de hoofdrijbaan van de snelweg A4 in beide richtingen en aanpassing van de uitwisseling van de A4 met de parallelstructuur ter hoogte van de autoweg N11 (verdiepte ligging). Daarnaast is gekozen voor de aanleg van een nieuw Ringvaartaquaduct op de plaats van het oude aquaduct. Dit voorkeursalternatief is op 23 januari 2020 gepubliceerd in de Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14.

Een nieuw aquaduct op de plaats van het oude aquaduct heeft beduidend minder impact op de omgeving (met name met betrekking tot het bedrijventerrein naast de A4) en is qua kosten gunstiger dan een nieuw aquaduct ten oosten van bestaande rijbaan van de A4.

Informatieavonden A4 Burgerveen-N14

Tijdens 2 informatieavonden lichten we het voorkeursalternatief en de onderbouwing daarvan in woord en beeld toe. U krijgt een beeld van hoe de verbreding van de weg op hoofdlijnen wordt gerealiseerd en met welke factoren het project rekening houdt. Op beide avonden zijn vertegenwoordigers van het ministerie en Rijkswaterstaat aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel, u kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen.

U kunt in de periode van vrijdag 24 januari tot en met donderdag 5 maart 2020 uw zienswijze mondeling, digitaal of via de post indienen. Uw zienswijze op de ontwerpstructuurvisie en het daarin geschetste voorkeursalternatief neemt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar mogelijk mee in de definitieve structuurvisie. In de planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief vervolgens in detail uitgewerkt en geoptimaliseerd. Meer informatie hierover vindt u op de website Platform Participatie.

Locaties informatieavonden A4 Burgerveen-N14

De eerste informatieavond vindt plaats op:

  • Datum: 10 februari 2020
  • Tijd: vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur
  • Locatie: restaurant Tussen Kaag en Braassem, Regenboogweg 102, 2376 BH Nieuwe Wetering

De tweede informatieavond vindt plaats op:

  • Datum: 11 februari 2020
  • Tijd: vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur
  • Locatie: Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw, Veurseweg 180, 2252 AG Voorschoten