Dieren in de Beijenwaard bij Spijk: de gewone dwergvleermuis

Interview

Dieren in de Beijenwaard bij Spijk: de gewone dwergvleermuis

Gepubliceerd op: 29 januari 2020, 10:50 - Laatste update: 29 januari 2020, 10:52

De bever, poelkikker en gewone dwergvleermuis. In de Beijenwaard leven allerlei bijzondere beschermde dieren. Als we er een nieuwe haven aanleggen, moeten we deze soorten een nieuw leefgebied bieden. Ecoloog Jobert Rijsdijk vertelt over de gewone dwergvleermuis.

Naast de gewone dwergvleermuis zijn er meer vleermuissoorten aangetroffen in de Beijenwaard, vertelt Rijsdijk: 'We hebben de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en watervleermuis gehoord. Je kunt vleermuizen namelijk herkennen aan hun roep. Dit is met het blote oor niet te horen, hiervoor gebruik je een zogenaamde bat-detector. Voor een aantal soorten vleermuizen vormt de Beijenwaard een belangrijk leefgebied. Zo hebben we een kraamkolonie van de gewone dwergvleermuis aangetroffen en hem gezien en gehoord door het hele gebied.'

Beschermde soort

Alle vleermuizen zijn beschermd. Rijsdijk: 'Dat komt omdat de vleermuis te maken heeft met allerlei bedreigingen, zoals het isoleren van spouwmuren waartussen hij leeft. Ook een bedreiging zijn windmolenparken, minder groen in de omgeving en meer verlichting.' Geschat wordt dat er toch zo’n 300.000 gewone dwergvleermuizen zijn. 'Maar het is eigenlijk niet echt duidelijk hoe het met de meeste vleermuissoorten gaat', vertelt de ecoloog.

Vleermuistoren en vleermuiskasten

Als we in de Beijenwaard aan de slag gaan met de overnachtingshaven Spijk, moeten de vleermuizen ergens anders naartoe. Het gebouw waar ze nu verblijven wordt gesloopt. Hoe pakken we hun verhuizing aan? 'We bouwen eerst tijdelijke kasten. Die komen op palen in de tuinen van bewoners van Ameidsedam te staan. Dankzij de medewerking van de bewoners hebben we nu dus mooie tijdelijk woonplekken gevonden voor de vleermuizen. Later bouwen we op de vliegroute een vleermuistoren. Die wordt de ‘definitieve’ plek voor de vleermuizen. Hierin bevinden zich meerdere plekken waar de vleermuis kan verblijven. Deze kamers hebben een verschillend klimaat zodat de vleermuis zich kan vestigen waar dat het prettigst is.'

We starten op 30 januari met het plaatsen van de tijdelijke kasten.

Meer nieuws Boven-Rijn: aanleg overnachtingshaven Spijk