Waterkwaliteit rondom Tata Steel niet in het geding geweest

Nieuwsbericht

Waterkwaliteit rondom Tata Steel niet in het geding geweest

Gepubliceerd op: 7 december 2019, 11:26 - Laatste update: 7 december 2019, 11:38

De Volkskrantartikelen ‘Tata kreeg de ruimte bij lozen gif’ en ‘Tata loost gif en de overheid vindt het goed’ schetsen het beeld dat Tata Steel van het bevoegd gezag meer ruimte krijgt om afvalwater te lozen dan is toegestaan. Rijkswaterstaat herkent zich niet in dit beeld.

Rijkswaterstaat verstrekt bedrijven die afvalwater lozen, waaronder Tata Steel, watervergunningen met een maximum op de hoeveelheid te lozen stof per jaar.

Gezuiverd afvalwater lozen mag, als dit voldoet aan de in de wet gestelde regels en eisen. De watervergunningen, die nodig zijn om afvalwater te mogen lozen, baseren wij op geldende Nederlandse en Europese normen.

Gecombineerd afvalwater

In sommige gevallen is maatwerk nodig. Bijvoorbeeld in het geval van Tata Steel zijn Europese eisen niet toereikend, omdat er sprake is van het lozen van gecombineerd afvalwater (van verschillende fabrieken samen). Rijkswaterstaat stelt dan zelf lozingseisen vast op basis van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Belangrijk hierbij is dat het oppervlaktewater niet vervuild raakt.

Uitgangspunt watervergunningen

Als uitgangspunt bij watervergunningen neemt Rijkswaterstaat altijd als voorwaarde een reductie van vervuilde stoffen op. In de watervergunningen leggen wij vast hoe Tata Steel het afvalwater zo goed mogelijk moet zuiveren, conform de zogenoemde BBT-normen ('Best Beschikbare Technieken') die gesteld worden aan de installaties.

Regelmatige controles

Rijkswaterstaat ziet erop toe dat Tata Steel de watervergunningen naleeft. Wij controleren regelmatig of de lozingen van afvalwater voldoen aan de wet- en regelgeving: via monsternames, het inspecteren van installaties en inspecties (ook vanuit de lucht).